בודהיזם מאלף ועד תו – מחזור שני!

אנו שמחים לבשר על פתיחת המחזור השני של התכנית הרב שנתית "בודהיזם מאלף ועד תו"!

את כל הפרטים על התכנית תוכלו למצוא כאן:

א. על התכנית – בעמוד זה.

ב. מתווה התכנית – ובו פירוט תכנית הלימודים השבע שנתית.

ג. הנחיות לתרגול – [יינתנו עם תחילת התכנית] הנחיות מדוייקות כיצד נתרגל ונמדוט בכל שלב משלבי הלימוד.

ד. חומרי לימוד – [יוכנסו עם תחילת התכנית] כל חומרי הלימוד, הקלטות וידיאו ואודיו ועוד הנדרשים לנו לתרגול, לחזרה ולהעמקה בחומר.

ה. קבוצות תרגול – [עם תחילת התכנית] פירוט קבוצות התרגול המתאספות על בסיס שבועי באזור מגוריכם.

ו. שאלות והבהרות – שאלות שמורי התכנית יישאלו ע"י תלמידי התכנית בעקבות תרגולם, תשובותיהם הסדורות, הבהרות והסברים.

בהצלחה לכולנו!!!

+++

רכזת המסלול: רונית שגב

רבים מאתנו, הלומדים והמתרגלים את הדהרמה בישראל, חשים בצורך בתוכנית שתקשר בין הלימוד לבין תרגולו המעשי ותראה בהם מקשה אחת, כפי שמנחה הדרך הבודהיסטית; תכנית מעמיקה וסדורה שתלווה אותנו באופן מובנה לאורך מספר שנים ותחת הדרכת מורים מוסמכים.

לפני המחזור הקודם של התוכנית שהחלה בשנת 2010, פנינו לנזיר שון-לה שנענה בנדיבות רבה לבקשתנו להובילה וסייע לנו בהכנתה ובהתאמתה לצרכי קהילת המתרגלים המערביים. את התכנית החדשה המבוססת על זו שקדמה לה, יוביל גלן סוונסון, שמלמד ברחבי העולם ולימד אף בישראל. מתווה התכנית הראשונה עבר מספר שינויים והתאמות ע"י גלן סוונסון.

התכנית הינה בברכתו ובמעורבותו של אחד מחשובי המורים והיוגים בני ימינו מזרם הגלוגפה – דנמה לוצ'ו רינפוצ'ה.

תודתנו העמוקה שלוחה אליהם.

אנחנו שמחים להביא בפניכם את התכנית הרב שנתית מטעמה של עמותת ידידי הדהרמה בישראל – תכנית שתעצים את התרגול האישי של כל אחד ממשתתפיה באמצעות לימוד מסודר ומובנה של כל שלבי הדרך, המשולב עם הטמעת הנלמד באמצעות מדיטציות.

התוכנית החדשה התחילה בחודש אוגוסט 2017, עם ביקורו של גלן סוונסון בישראל ותמשך כמפורט.

החובות החלים על חברי התוכנית:

1. תרגול מדיטציית קְשיבוּת (Mindfulness) ופיתוח שהיה בשלווה לפחות שמונה חודשים ברצף, על בסיס יומי. הנחיות התרגול יינתנו כמובן במהלך קורסי התכנית.

2. השלמת כל חומרי השיעורים שנלמדו.

3. השתתפות לפחות בקורס אחד בשנה מתוך קורסי התכנית.

מטרת תנאים אלה הינה יצירת בסיס איתן של לימוד ותרגול אשר יאפשר לתלמידי התכנית, וכמובן למוריה, ליצור רצף של לימוד מתקדם לאורך השנים, שאינו נדרש לחזרה על החומר שכבר נלמד, לעיכוב בהתקדמות תכנית הלימוד, או יצירת תסכול אצל תלמידים מסורים אשר לומדים ומתרגלים לאורכה של התכנית.

+++

ברוח המסורת הבודהיסטית, פועלים המורה וכן הצוות המארגן בהתנדבות, ואינם מקבלים כל שכר. גם ההשתתפות בכל הפעילויות הינה על בסיס תרומה–דאנה. תרומותיכם, שתיאספנה בתום כל פעילות, מיועדות לכיסוי כל ההוצאות הארגוניות ולהבאת המורה.

+++

על התוכנית

מה ייחודה של התוכנית וכיצד היא מתנהלת?

1. הלימוד הבודהיסטי נעשה באמצעות שמיעת הלימוד [ממורים מיומנים בקורסי התכנית], הרהור בחומר הנלמד [חקר הנלמד, מענה לשאלות הצצות בעקבות הלימוד, הבנתו וכו'], ומדיטה [הטמעת נושא הלימוד באמצעות חקירה וחוויה].

2. הלימוד מתחיל מהמבוא ומהקניית הכלים להטמעת הנלמד, עבור בנושאי הבסיס, הדרך, התוצאה והוא מתקדם באופן סדור ומובנה על פי פרקי התכנית המצ"ב ובהתבסס על טקסטים חשובים המומלצים על ידי מורינו – תוך הקצאת פרקי זמן הולמים לתרגול אישי וקבוצתי.

3. כאמור, אחד ממאפייני התכנית הינו שימת דגש על הטמעת הנושאים הנלמדים באמצעות תרגול ומדיטציה שייעשו בזמן השיעורים ולאחריהם, במהלך השנה, עפ"י הנחיות המורים.

4. התוכנית מיועדת לכל אדם, מתרגל וותיק או חדש, הרוצה ללמוד ו"לעשות סדר" בידיעותיו בדרך הבודהיסטית, להעמיק ולתרגל באופן רציף.

5. במהלך התכנית תתגבש קבוצה שתקבל על עצמה מחויבות להשתתפות בשיעורי התכנית במשך השנים ובתרגולים האישיים שייעשו בין מועדי הלימוד. כל המשתתפים הרוצים בכך מוזמנים להצטרף לתכנית ולקבוצה זו.

6. לתוכנית יש השלכה ונגיעה על כלל המסלולים של עמותת ידידי הדהרמה, אך אינה באה במקומם.

7. את רצף התוכנית ילווה גלן סוונסון שניאות לשמחתנו הרבה, לקחת אחריות על התכנית. ככל שתתקדם התוכנית יכיר אותנו באופן אישי ויסייע לנו בלימוד, בהכוונה אישית ובמתן מענה לשאלות וסוגיות שיועלו לאורך התכנית.

8. מדי שנה נלמד מפי מורי התוכנית כשלושה – ארבעה נושאים מהתוכנית בשלושה עוגני זמן הפזורים לאורך השנה. בהתאם להנחיית גלן נשתדל להזמין מורים נוספים וכמו כן נבקש ממורים שיוזמנו ממילא ללמד אותנו בכל פעם את הנושא הנלמד מתוך התוכנית וכך יוארו הנושאים הנלמדים מזוויות שונות.

9. כל שיעור משלושת המפגשים הצפויים במהלך השנה יתקיים בדרךכלל מיום חמישי אחר הצהריים עד מוצאי שבת, במקום לימוד ייעודי כולל לינה. לעיתים – בשל כישוריו של מורה זה או אחר (המגיע לארץ לביקור של שבועיים-שלושה) – יתקיימו שני שיעורים סמוכים זה לזה. במהלך השיעור נלמד את חומר הלימוד ונקבל מהמורה גם הנחיות לתרגולו, אותן נקיים באופן אישי (וגם בקבוצות תרגול באזור מגורנו למי שמעוניין) במהלך החודשים עד למפגש הבא.

10. יש להירשם לכל קורס וקורס מהתכנית באמצעות טופס ההרשמה שיועלה באתר ידידי הדהרמה לקראת ביקורו של מורה הקורס. ההרשמה לתכנית הינה כדי לאפשר לנו לצרפכם לרשימת מתרגלי התכנית, לשלוח אליכם מידע שוטף ועידכונים אחת לתקופה ועוד, אך היא אינה תחליף להרשמה נפרדת לקורס עצמו בבוא העת.

11. השיעורים וההנחיות יוקלטו ולעיתים אף יתומללו ע"י מתנדבים, ויועלו לאתר ידידי הדהרמה כדי לשמש ככלי עזר לתרגול בין השיעורים.

12. בין הקורסים נשתדל לקיים שיעורי חזרה של הקבוצה בהנחיית תלמיד וותיק – לתועלת כולנו, לריענון החומר הנלמד, ולכניסה חלקה יותר לשיעורים הבאים.

13. בנוסף לתרגול האישי, קבוצות תרגול שבועיות שמתקיימות באזורים שונים תתרגלנה בהתאם להנחיות הלימוד והתרגול. יש בהן תועלת רבה ביותר להתקדמותנו ואף כי אין חובה על משתתפי התכנית לקחת בהן חלק, הרי זה מומלץ מאוד. הנחיות מפורטות על אופן התרגול בקבוצות השבועיות יינתנו בקורסים וניתן יהיה לשמען ולהורידן מהאתר.

14. אחת לשנה יתאפשר לכל משתתפי התכנית לקיים מפגש אישי עם מורי הקורס ולהעלות נושאים הקשורים לתרגולם האישי, עפ"י התקדמותם האישית והבעיות הייחודיות להם שצצו בתרגולם.

15. התכנית מתאפיינת בלימוד מובנה – כל שיעור מבוסס על הידע שנרכש בשיעור שקדם לו. כדי לצאת נשכרים מהתכנית עלינו להשקיע מאמץ נלהב בהתאם. ההשתתפות בשיעורי החזרה תהיה גם היא הזדמנות מצוינת להשלים את החומר ולהעמיק את הידע. כל זאת על מנת שמשתתפים יוכלו להתקדם בתכנית יחד עם שאר חברי הקבוצה ומבלי לעכבם.

16. ההשתתפות בתוכנית והשימוש בחומרי הלימוד והתרגול אינם כרוכים בתשלום והינם על בסיס תרומה (דאנה) ומילוי כללי ההתנהגות הבסיסיים הנהוגים בקורסי ידידי הדהרמה.

 תכנית מפורטת

לפירוט התוכנית המלאה, כפי שגובשה ע"י הנזיר שון– אנא קראו ב"מתווה הלימוד".

התכנית הרחבה הינה בת כשבע שנים, אך יתכנו שינויים בלו"ז ובמשך התכנית עפ"י התקדמותנו ותרגולנו ועפ"י שיקול המורים.

 

* אנא שימו לב – כאמור ההרשמה לתוכנת אינה מייתרת את ההרשמה לקורסים השונים במסגרת התוכנית בהם תרצו להשתתף.

לרשימת הקורסים שהתקיימו במסגרת התוכנית במחזור זה, ולמעבר להקלטות הקורסים לחצו כאן

ההרשמה לתכנית הסתיימה. לא ניתן עוד להצטרף למחזור זה.

באפשרותך לתרום לידידי הדהרמה גם דרך פייפאל בלחיצה על כפתור התרומה של פייפאל תרומה עבור ידידי הדהרמה דרך פייפאל

 

 

 

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"למלא את הלב בחמלה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

ספרו של כבוד הדלאי לאמה - "למלא את הלב בחמלה", המראה לנו כיצד החמלה יכולה להיות מקור בלתי נדלה של אושר בחיינו. למידע נוסף ורכישה