הזמנה לאסיפה כללית 2023

Financial Report 2021-22

הנך מוזמן/נת לאסיפה כללית שנתית של עמותת ידידי הדהרמה שתתקיים ביום רביעי, ה-28.06.23 בשעה 18:00 בקריית אונו, נהר הירדן 10.

ניתן להצטרף לאסיפה באמצעות הזום ללא זכות הצבעה

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85809508904

Meeting ID: 858 0950 8904

Passcode: 945139

על סדר היום:

אישור הדוח הכספי לשנת 2022

אישור הדוח המילולי לשנת 2022

הצגת דוח ועדת ביקורת לשנת 2022

בחירת חברי ועד

בחירת רואה חשבון לעמותה (ממשיכים עם ירון ברהום)

בחירת עורך דין לעמותה (עו"ד גולן קאשי)

בחירת ועדת ביקורת לעמותה

שינוי תקנון העמותה –

התיקונים המוצעים:

הזמנה לאסיפה כללית

  1. יומה, שעתה, מיקומה ואופן קיומה של אסיפה כללית ייקבע בידי הועד.

הזמנה

תוספת

6ב. ניתן לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל החברים המשתתפים יכולים לראות ושמוע זה את זה בו זמנית. השתתפות כזו תחשב כנוכחות באסיפה הכללית לכל דבר.

הדו"חות יצורפו לעמוד זה לעיון חברי העמותה מספר ימים לפני מועד האספה

ניתן להצטרף לאספה באמצעות הזום (ללא אפשרות הצבעה)

לו יירפאו כל החולים והסובלים במהרה ממכאוביהם,
לו ייעלמו כל המחלות מן העולם ולא יופיעו עוד.
מי ייתן ופעילות הדהרמה בישראל תפרח,
מי ייתן ונזכה להמשיך ולהזמין מורים מופלאים לישראל ולהציע את
הדהרמה הטהורה לכל מי שמבקש לחסות בצילה,
מי ייתן והמוטיבציה לכל פועלנו בשירות הדהרמה תהיה תמיד
טהורה.

לוּ יזכו כל בעלי התודעה באושר ובגורמי האושר
לוּ ייפרדו כל בעלי התודעה מסבל ומגורמי הסבל
לוּ לעולם לא ייפרדו כל בעלי התודעה מאושר נטול כאב
לוּ יְפַתחוּ כל בעלי התודעה את מידת ההשתווּת

ללא משא פנים של היקשרות ושל סלידה

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"כיצד לראות את עצמך כפי שהנך באמת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

בספרו "כיצד לראות את עצמך כפי שהנך באמת" מדריך אותנו כבוד הדלאי לאמה כיצד לראות את עצמנו כפי שאנו באמת, על מנת שנוכל להתחיל ליצור את העולם שבו נרצה לחיות. למידע נוסף ורכישה