"בודהיזם מאלף ועד תו" [2010-2016]

רכז המסלול: כפיר אבינון

רבים מאיתנו, הלומדים והמתרגלים את הדהרמה בישראל, חשים בצורך בתוכנית שתקשר בין הלימוד לבין תרגולו המעשי ותראה בהם מקשה אחת, כפי שמנחה הדרך הבודהיסטית; תוכנית מעמיקה וסדורה שתלווה אותנו באופן מובנה לאורך מספר שנים ותחת הדרכת מורים מוסמכים.

פנינו אל הנזיר שון-לה שנענה בנדיבות רבה לבקשתנו להוביל את התוכנית וסייע לנו בהכנתה ובהתאמתה לצרכי קהילת המתרגלים המערביים. התכנית הינה בברכתו ובמעורבותו של אחד מחשובי המורים והיוגים בני ימינו מזרם הגלוגפה -דנמה לוצ'ו רינפוצ'ה.

תודתנו העמוקה שלוחה אליהם.

אנחנו שמחים להביא בפניכם את התוכנית הרב שנתית מטעמה של עמותת ידידי הדהרמה בישראל – תכנית שתעצים את התרגול האישי של כל אחד ממשתתפיה באמצעות לימוד מסודר ומובנה של כל שלבי הדרך, המשולב עם הטמעת הנלמד באמצעות מדיטציות.

התוכנית התחילה בחודש יולי 2010, עם ביקורו של הנזיר שון-לה בישראל ונמשכת כמפורט.

בחודש יולי 2015, עם תחילתה של שנת הלימודים השישית, התכנית נסגרה למשתתפים חדשים והיא מיועדת למתרגלים שתרגלו במסגרת התכנית עפ"י ההנחיות הרשומות תחת "הנחיות תרגול", ושעומדים בקריטריונים הבאים:

1. תרגלו מדיטצית קשיבות ופיתוח שהיה בשלווה לפחות שמונה חודשים ברצף, על בסיס יומי.

2. השלימו את כל חומרי השיעורים שנלמדו.

3. השתתפו לפחות בקורס אחד בשנה מתוך קורסי התכנית.

ברוח המסורת הבודהיסטית, פועלים המורה וכן הצוות המארגן בהתנדבות, ואינם מקבלים כל שכר. גם ההשתתפות בכל הפעילויות הינה על בסיס תרומה-דהנה. תרומותיכם, שתיאספנה בתום כל פעילות, מיועדות לכיסוי כל ההוצאות הארגוניות ולהבאת המורה.

——————————————-

על התוכנית

מה ייחודה של התוכנית וכיצד היא מתנהלת?

1.  התוכנית מיועדת לכל אדם, מתרגל וותיק או חדש, הרוצה להעמיק ולתרגל באופן רציף. הלימוד מתחיל מהמבוא ומהקניית הכלים להטמעת הנלמד, עבור בנושאי הבסיס, הדרך, התוצאה והוא מתקדם באופן סדור ומובנה על פי פרקי התוכנית המצ"ב ובהתבסס על טקסטים חשובים המומלצים על ידי מורינו – תוך הקצאת פרקי זמן הולמים לתרגול אישי וקבוצתי.

2.  כאמור, אחד ממאפייני התוכנית הינו שימת דגש על הטמעת הנושאים הנלמדים באמצעות תרגול שייעשה בזמן השיעורים ולאחריהם, עפ"י הנחיות המורים.

3.  במהלך התוכנית תתגבש קבוצה שתקבל על עצמה מחויבות להשתתפות מלאה בשיעורי התוכנית במשך השנים ובתרגולים האישיים שייעשו בין מועדי הלימוד. כל המשתתפים הרוצים בכך מוזמנים להצטרף לקבוצה זו.

4.  לתוכנית יש השלכה ונגיעה על כלל המסלולים של עמותת ידידי הדהרמה, אך אינה באה במקומם.

5.  את רצף התוכנית ילווה הנזיר שון-לה שניאות לשמחתנו הרבה, לקחת אחריות על התוכנית. ככל שתתקדם התוכנית יכיר אותנו באופן אישי ויסייע לנו בלימוד, בהכוונה אישית ובמתן מענה לשאלות וסוגיות שיועלו לאורך התוכנית.

6.  מידי שנה נלמד מפי מורי התוכנית כשלושה – ארבעה נושאים מהתוכנית בשלושה עוגני זמן הפזורים לאורך השנה. בהתאם להנחיית הנזיר שון-לה נשתדל להזמין מורים נוספים וכמו כן נבקש ממורים שיוזמנו ממילא ללמד אותנו בכל פעם את הנושא הנלמד מתוך התוכנית וכך יוארו הנושאים הנלמדים מזוויות שונות.

7.  כל שיעור משלושת המפגשים הצפויים במהלך השנה יתקיים בדר"כ מיום חמישי אחר הצהריים עד מוצאי שבת, במקום לימוד ייעודי כולל לינה. לעיתים – בשל כישוריו של מורה זה או אחר (המגיע לארץ לביקור של שבועיים-שלושה) – יתקיימו שני שיעורים סמוכים זה לזה. במהלך השיעור נלמד את חומר הלימוד ונקבל מהמורה גם הנחיות לתרגולו, אותן נקיים באופן אישי (וגם קבוצתי למי שמעוניין) במהלך החודשים עד למפגש הבא.

8.  יש להירשם לכל קורס וקורס מהתכנית באמצעות טופס ההרשמה שיועלה באתר ידידי הדהרמה לקראת ביקורו של מורה הקורס.

9.  השיעורים וההנחיות יוקלטו ולעיתים אף יתומללו ע"י מתנדבים, ויועלו לאתר ידידי הדהרמהכדי לשמש ככלי עזר לתרגול בין השיעורים.

10.  לפני כל שיעור, למעט הראשון, יתקיים שיעור חזרה של הקבוצה בהנחיית תלמיד וותיק – לתועלת תלמידים חדשים, לרענון החומר הנלמד, ולכניסה חלקה יותר לשיעורים הבאים.

11.  קבוצות התרגול השבועיות המתקיימות באזורים השונים תתרגלנה בהתאם להנחיות הלימוד והתרגול ויש בהן תועלת רבה ביותר להתקדמותנו – אך משתתפי התוכנית יכולים כמובן שלא להשתתף בהן אלא לתרגל בכוחות עצמם. הנחיות מפורטות על אופן התרגול בקבוצות השבועיות ניתנו בקורסים שהתקיימו עד כה וניתן לשמען ולהורידן מהאתר.

12.  אחת לשנה יתאפשר לכל משתתפי התוכנית לקיים מפגש אישי עם מורי הקורס ולהעלות נושאים הקשורים לתרגולם האישי, עפ"י התקדמותם האישית והבעיות הייחודיות להם שצצו בתרגולם.

13.  התוכנית מתאפיינת בלימוד מובנה – כל שיעור מבוסס על הידע שנרכש בשיעור שקדם לו. כדי לצאת נשכרים מהתכנית עלינו להשקיע מאמץ נלהב בהתאם. לפיכך ניתן להצטרף לתוכנית בכל עת, גם לאחר התחלתה, ובלבד שהמצטרפים ישלימו את החומר החסר בעזרת החומרים המתומללים והמוקלטים, כולל תרגול מדיטציה על בסיס יומי. ההשתתפות בשיעורי החזרה תהיה גם היא הזדמנות מצוינת להשלים את החומר ולהעמיק את הידע. כל זאת על מנת שהמצטרפים יוכלו להתקדם בתוכנית ביחד עם שאר חברי הקבוצה ומבלי לעכבם.

14.  ההשתתפות בתוכנית והשימוש בחומרי הלימוד והתרגול אינם כרוכים בתשלום והינם על בסיס תרומה (דאנה) ומילוי כללי ההתנהגות הבסיסיים הנהוגים בקורסי ידידי הדהרמה.

תוכנית מפורטת

לפירוט התוכנית המלאה, כפי שגובשה ע"י הנזיר שון-לה- קראו ב"מתווה הלימוד".

התכנית הרחבה הינה בת כשבע שנים, אך יתכנו שינויים בלו"ז ובמשך התכנית עפ"י התקדמותנו ותרגולנו ועפ"י שיקול המורים.

רישום

הצטרפות למסלול תתאפשר באמצעות רישום לקורסים המהווים חלק מהמסלול בהתאם לדרישות המוקדמות.

לקריאת פירוט הדרישות להשתתפות בריטריט המדיטציות אוגוסט 2014 אנא לחצו כאן

 

להורדה ו/או להדפסה על התוכנית-בודהיזם מאלף ועד תו

 

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"להגיע להארה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

"להגיע להארה" הוא ספר חשוב ומהותי בו פורש בפנינו הדלאי לאמה, בדרך בהירה ומעשית, את שלבי התרגול הרוחני בדרך להשגת מצב ההארה שלמה, מצב תודעה שהוא הרמה הגבוהה ביותר של ההתפתחות הרוחנית. למידע נוסף ורכישה