מסלול מָהָאמוּדְרָה – החוֹתָם הגדוֹל

מסלול מָהָאמוּדְרָה – החוֹתָם הגדוֹל:

תכנית תלת שנתית עם ג'האדו טולקו רינפוצ'ה

ג'האדו טולקו רינפוצ'ה

אנחנו שמחים ומאושרים לבשר על המשכה של התכנית התלת-שנתית שיעביר מורנו היקר והאהוב ג'הָאדוֹ טוּלקוּ רינפוצ'ה בנושא מָהָאמוּדְרָה – החוֹתָם הגדוֹל.
רינפוצ'ה לימד את הקורס הראשון של התכנית בימים שלישי-שבת 21-25.1.20 בשדה בוקר. הקורס השני יתקיים בימים רביעי-ראשון 15-19.3.23 בשדה בוקר – ואנו נרגשים ומצפים לכך.

על הקורס הקרוב ניתן לקרוא כאן.

*

לפני שנספר על התכנית – מהי מָהָאמוּדְרָה?
המשמעות המילולית של "מהאמודרה" היא "החוֹתָם הגדול", וזה מתייחס לחותם הטבוע בכל התופעות, כלומר לתכונה המיוחדת או לטבע המיוחד שמשותפים לכל התופעות, היותן ריקות מקיום בלתי תלוי.
כל אי הנחת והסבל בחיינו נגזרים מרגשות עוכרים כמו היקשרות וסלידה; מה שמביא להתהוות היקשרות או סלידה הוא ראיית הדברים כקיימים באופן עצמאי ובלתי תלוי, מצדם-הם, בזכות עצמם. אם נצליח לראות את הדברים באופן בו הם קיימים למעשה – ריקים מקיום עצמאי – נוכל להשתחרר מכל אי הנחת והסבל. מה פירוש ריקים מקיום עצמאי? אמנם הדברים אינם קיימים מצדם-הם, אבל הם אכן קיימים; הם קיימים באופן תלוי בגורמים ובתנאים, בחלקי מרחב וזמן, מתויגים בלבד על ידי תודעה מושגית. מטעמי נוחות – "ריקות מקיום עצמאי" / "ריקות מקיום הדברים מצדם-הם" / "ריקות מקיום אובייקטיבי" – נקראים בקיצור "ריקות".
כאשר מתרגלי המהאיאנה ויוגת הטנטרה העליונה מתרגלים את ראיית אופן קיומם של הדברים, אובייקט המדיטציה שלהם הוא ריקות, שוּניָאטָה. חקר הריקות נעשה באמצעים לוגיים כאשר הבסיס לריקות הוא תופעות (כמו כד, עמוד וכו') או ה"אני".
גם אצל מתרגלי מָהָאמוּדְרָה אובייקט המדיטציה הוא ריקות, ואולם חקר הריקות נעשה על בסיס התודעה שלנו – הריקות של התודעה המעודנת ביותר. התודעה שלנו תמיד גלויה לעינינו ולפיכך קל יותר לתפוס את ריקותה באופן ישיר ולא באמצעות מעבר מהיקשים לוגיים לראייה ישירה.
יתר על כן – גם הסובייקט, התודעה שתופסת את הריקות (של התודעה המעודנת ביותר), אינה תודעה מנטלית כלשהי, אלא היא התודעה המעודנת ביותר. לפיכך תרגול המהאמודרה הוא פיתוח התודעה המעודנת ביותר שמבינה נכוחה את ריקות התודעה המעודנת ביותר. הן מאוחדות ובלתי נפרדות זו מזו.
המשימה של הבנת ריקות התודעה המעודנת ביותר באמצעות התודעה המעודנת ביותר אינה פשוטה.
הצעד הראשון במדיטציית המהאמודרה הוא להכיר את התודעה. בחיי היומיום שלנו אנחנו מתמקדים לרוב באובייקטים חיצוניים: התודעה מבינה ספל, שולחן, צליל, ריח. אך קשה להכיר את התודעה עצמה, זו שרואה, ששומעת, שמריחה, שטועמת, שחשה, זו שמבינה את מושאיה השונים. לכן, בתרגול המדיטציה של המהאמודרה, המשימה הראשונה היא לזהות את התודעה עצמה. כאשר נצליח לזהות את התודעה עצמה נמצא את האובייקט, ואז עלינו לתרגל כדי להבין את הריקות של האובייקט הזה. ככל שנמשיך לתרגל זאת התודעה תתעדן יותר ויותר, עד שנגיע לרמה של התודעה המעודנת ביותר, בה התודעה שלנו תבין באופן ישיר ונכון את ריקות עצמה (התודעה המעודנת ביותר תבין נכוחה את ריקות התודעה המעודנת ביותר).
ייחודו של תרגול המהאמודרה הוא בכך שכאשר התודעה המעודנת ביותר מבינה נכוחה את ריקות עצמה – ההבנה והאובייקט הן טעם אחד, כלומר הבנת הריקות שהושגה היא הבנה נכוחה ישירה ברמה החווייתית, שהיא לא-דואלית (בלי הפרדה בין סובייקט ואובייקט). רק הבנה רבת עוצמה כזאת תביא לסילוק מצבי תודעה עוכרים ועקירתם מן השורש, וכך תביא לשחרור מכל סבל ואי נחת.

עוד על המהאמודרה: מספר בעברית חברנו הנזיר קארצון (יקי פלט) – לחצו כאן.

+++

על התכנית
כאמור, ג'האדו רינפוצ'ה יילמד אותנו את נושא המהאמודרה בתכנית תלת שנתית, קורס אחד בכל שנה.
רינפוצ'ה יילמד נושא זה על פי הפרשנות העצמית של הפנצ'ן לאמה הראשון, פנצ'ן לובסאנג צ'וקיי גיאלצן (1570-1662) "המאור המבהיר את המהאמודרה" (Yang gsal sgron me) לטקסט השורש שכתב, "המהאמודרה יקרת הערך של גלוג-קאגיו" (dGe-ldan bka'-brgyud rin-po-che'i phyag-chen rtsa-ba rgyal-ba'i gzhung-lam).
ג'האדו רינפוצ'ה יסביר את המהאמודרה על פי מסורת הגלוגפה (שלפיה לאמה צונגקהאפה קיבל את הלימוד הסודי של מהאמודרה ממנג'ושרי עצמו), אך במהלך התכנית יוסברו גם המהאמודרה של קאגיו, המהאמודרה של סאקיה (איחוד האור הצלול והריקות, gsal-tong sung-juk), והדזוגצ'ן של ניינגמה. הצגת מסורות אלה כלולה אף היא בפרשנות העצמית של המחבר פנצ'ן לובסנג צ'וקיי גיאלצן.
ג'האדו רינפוצ'ה מונה שלוש מטרות במתן התכנית הזאת:
1. אחידות המסורות – במשך שנים רבות הזמינו ידידי הדהרמה מורים של הבודהיזם הטיבטי ממסורות שונות – ניינגמה, סאקיה, קאגיו, גלוגפה – טיבטים ומערביים, שהעניקו לתלמידים שיעורי דהרמה על פי המסורות השונות. ייתכן שנוצר רושם שיש הבדלים מהותיים בין המסורות הבודהיסטיות הטיבטיות השונות ושהן שונות זו מזו באופן מוחלט. אולם למעשה המסורות השונות זהות במהותן, במשמעותן ובתרגולן, אף כי הן משתמשות לעתים בשמות ובמונחים שונים. המטרה הראשונה של ג'האדו רינפוצ'ה במתן התכנית התלת-שנתית של מהאמודרה היא לסלק את הבלבול הזה.
2. מדיטציית המהאמודרה – בין תלמידי הדהרמה יש רבים שלא בהכרח יודעים מהו התרגול העיקרי שלהם, בין שהם תלמידי דהרמה חדשים, או שהם תלמידי דהרמה ותיקים ששמעו כבר שיעורים רבים ויש להם בסיס משותף של לימוד שלבי הדרך להארה (לאם רים) וכדומה. רינפוצ'ה יפרוס בפנינו כמבוא את הלימוד המקדים המשמש בסיס לתרגול הדהרמה – עיקרי האתיקה החילונית, חשיבות המניע, הסבר חיי אנוש יקרי ערך וכו', ובהמשך התכנית התלת-שנתית רינפוצ'ה ילמד אותנו את תרגול המהאמודרה כתרגול עיקרי שהוא התרגול הטוב ביותר – מהאמודרה לפי גלוגפה, או מהאמודרה לפי קאגיו, או מהאמודרה לפי סאקיה, או דזוגצ'ן לפי ניינגמה. זאת המטרה השנייה של רינפוצ'ה – להציג בפנינו במסגרת התכנית את המדיטציה ונושא המדיטציה, ואם נשקיע מאמץ ראוי נוכל להשיג במהרה את המהות של הארת הבודהה. התלמידים שמעוניינים יוכלו לתרגל על פי ההנחיות אותן ישמעו מפי רינפוצ'ה במהלך שלוש השנים וכך יחזקו את הבנותיהם ויעניקו משמעות לחיי האנוש יקרי הערך שלהם.
3. חשיבות התרגול – יש הטועים לחשוב שבמסורת הגלוגפה יש דגש חזק על למדנות ואין הרבה תרגול. נכון שהלמדנות מודגשת במסורת הגלוגפה, אבל לצד הלימוד חייבים לתרגל. המהות של שני המובילים – מוביל הסוטרה ומוביל הטנטרה – היא תרגול. המטרה השלישית של רינפוצ'ה היא להביא לכך שנבין את החשיבות העליונה של התרגול בכל המסורות.

על גָ'האדוֹ רִינְפּוֹצֶ'ה

Jhado Rinpoche Israel 2016

ג'האדו רינפוצ'ה הוא אחד מהלאמות המוערכים ביותר במסורת הגלוגפה כיום והוא בעל ידע מקיף ועמוק בכל מסורות הבודהיזם הטיבטי. רינפוצ'ה ידוע בתבונתו החדה ובחמלתו הרבה, בנועם הליכותיו, בסגנון לימוד דינמי וביכולתו ללמד תלמידים מערביים בצורה מעניינת ורלוונטית להם.
ג'האדו רינפוצ'ה מונה ע"י כבוד הדלאי לאמה ב-1997 לראש מנזר נַמְגְיַאל שבדָהרַמְסָלָה, המנזר האישי של הדלאי לאמה. במאי 2014 מונה ג'האדו רינפוצ'ה לראש מנזר גיוטו שבדהרמסלה, אחד משני הקולג'ים הטנטריים במסורת הגלוגפה של הבודהיזם הטיבטי. מאז שפרש ממנזר גיוטו בתחילת 2017 רינפוצ'ה מרבה לנסוע וללמד את תלמידיו הרבים ברחבי העולם. נוסף על כך, במקביל לפעילותו בקרב הקהילה הטיבטית ובמסעותיו בעולם, פועל רינפוצ'ה במונגוליה בשיקום ובתמיכה בתרבות הבודהיסטית-מונגולית.
ג'האדו רינפוצ'ה הינו המורה הרוחני של עמותת ידידי הדהרמה בישראל ואף ביקר ולימד בישראל מספר פעמים.
עוד על ג'האדו רינפוצ'ה – אנא לחצו כאן.

מהלך התכנית
א. קורסי התכנית התלת שנתית יתקיימו אחת לשנה.
ב. התכנית מיועדת לכולם – תלמידים ומתרגלים חדשים וותיקים כאחד.
ג. הקורסים יתקיימו במתכונת של קורס בן 4 או 5 ימים עם לינה, ויתורגמו מטיבטית לעברית.
ד. אין צורך להירשם לתכנית אלא יש להירשם לכל קורס בנפרד, עם פתיחת ההרשמה. יחד עם זאת, משתתפי התכנית יוזמנו לתרגל את תכני הלימוד במהלך שלוש השנים.
ה. ההשתתפות בקורסים הינה על בסיס תרומה (דאנה). תרומותיכם, שתיאספנה בתום הפעילות, מיועדות לכיסוי כל ההוצאות הארגוניות ולמתן דאנה כהכרת תודה למורה ולפעילויותיו.
ו. הקורס הראשון התקיים בימים שלישי-שבת 21-25.1.20 בשדה בוקר – לפרטים על הקורס אנא לחצו כאן.

ז. הקורס השני יתקיים בימים רביעי-ראשון 15-19.3.22 בשדה בוקר – לפרטים על הקורס אנא לחצו כאן.

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

Unmistaken Child (2008) - A Documentary Film

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"למלא את הלב בחמלה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

ספרו של כבוד הדלאי לאמה - "למלא את הלב בחמלה", המראה לנו כיצד החמלה יכולה להיות מקור בלתי נדלה של אושר בחיינו. למידע נוסף ורכישה