הפילוסופיה הבודהיסטית

רכז המסלול: שחר שגיא

במסגרת פעילות ידידי הדהרמה מגיעים לארץ מורים בעלי ידע רב וניסיון מעמיק בתרגול הדהרמה. מורים אלו מעבירים קורסים המאירים זוויות שונות ומתמקדים בנושאים שונים בבודהיזם הטיבטי. על מנת לאפשר לתלמידים הרוצים להתעמק, ללמוד ולתרגל נושאים מסוימים ביקשנו מהמורים לתכנן עבורנו תוכנית רב שנתית, מעין מסלולי לימוד ותרגול אשר יאפשרו להעמיק את ההבנה ולאפשר תרגול ממוקד בנושאים בהם עוסק המסלול. כל מסלול עוסק במספר נושאים אשר יועברו על ידי מורה אחד או יותר במספר קורסים במהלך השנה. מסלול הפילוסופיה מאפשר העמקה בלימוד תורתו של הבודהה כפי שנלמדת במנזרים הגדולים של הבודהיזם הטיבטי.

במערב רווחת תפיסה מוטעית לפיה התרגול הבודהיסטי מורכב בעיקרו ממדיטציה ולא מלימוד. התפיסה הזאת מתהווה מחוסר הבנה שהלימוד הבודהיסטי הוא למעשה חלק בלתי נפרד ממדיטציה אנליטית, ולפיכך מהתרגול הרוחני. למעשה, הלימוד כל כך חשוב להתפתחות המנטלית של המתרגל שמנזרים בודהיסטים טיבטים רבים מציעים, כחלק מהתרגול הבודהיסטי, תוכניות לימוד מקיפות וקפדניות שנמשכות 16 שנים או יותר. תוכניות לימוד אלה מושתתות על הקשבה ללימוד, בחינתו והתדיינויות בחומר הנלמד, והשקעת מאמץ להטמיעו בחיי היומיום.

שיטה זאת הוכחה כיעילה עד כדי כך שהיא משמשת מתרגלי רוח במשך מאות רבות של שנים, ותוצאותיה הן הישגים רוחניים שלא יאומנו של מאסטרים רבים בעבר ובהווה.

אפשר לסכם את הנושאים שנלמדים באופן מסורתי במנזרים הטיבטים במה שנקרא "חמשת הכרכים של הטקסטים הגדולים", שמציינים חמישה נושאים, או תחומי לימוד, שונים:

  1. פְּרַגְ'נָהפָּרָמִיטָה (שלמות החוכמה, בטיבטית: Pha rol du phyin pa / Pharchin)
  2. מַדְהיָאמִיקָה (דרך האמצע, בטיבטית: dbu ma)
  3. פְּרָמָנָה (לוגיקה/ אפיסטמולוגיה, בטיבטית: tshad ma)
  4. אַבְּהִידְהַרְמָה (חקר התופעות, בטיבטית: ngoen pa dzoe)
  5. וִינָאיָה (משמעת, בטיבטית: 'dul wa)

סוטרות שלמות החוכמה הן הטקסטים הבסיסיים לחמשת הנושאים הללו. הלימוד של פרג'נהפרמיטה (או פהארצ'ין) כולל את הלימוד של המשמעות המרומזת של סוטרות שלמות החוכמה, ולפיכך את לימוד הדרכים המדיטטיביות שמובילות מתרגלי רוח אל ההארה של בודהה. הלימוד של מדהיאמיקה כולל את לימוד המשמעות המפורשת של סוטרות שלמות החוכמה, כלומר את הטבע המוחלט של הריקות, שההבנה הישירה הנכוחה שלה חיונית להשגת בודהיות. הלימוד של פרמנה (או לוגיקה) כולל את הלימוד של שיטות הניתוח שהן הכלים החיוניים להבנת סוטרות שלמות החוכמה. הלימוד של אבהידהרמה כולל את הלימוד של סיווגים שונים של המציאות שהם עיקריים בסוטרות שלמות החוכמה. והלימוד של וינאיה מכסה את ההתנהגות המוסרית שהמתרגל של סוטרות שלמות החוכמה צריך לאמץ.

במאמץ להגיש תוכנית לימוד כזאת בישראל, מציעים ידידי הדהרמה סדרה של קורסים שיציגו בהדרגה חלק מתת-הנושאים העיקריים של חמשת תחומי הלימוד, באותו סדר בו הם נלמדים במנזרים.

כחלק מפעילויות ידידי הדהרמה, נערכו קורסים בכמה מהנושאים המכינים העיקריים כמבוא לחמשת תחומי לימוד אלה. הנושאים המכינים כוללים את חקר התודעה (בטיבטית: blo rigs), חקר האסכולות הפילוסופיות (בטיבטית: grub mtha'), וחקר הרמות והדרכים (בטיבטית: sa lam). גשה קלסנג וונגמו לימדה את הנושא של התודעה במהלך ביקורה בישראל בנובמבר 2011, ואת הנושאים של האסכולות הפילוסופיות והרמות והדרכים בשני קורסים נפרדים בנובמבר 2012. אפשר להוריד הקלטות של הקורסים בנושאים האלה כאן.

  • אנא שימו לב: כפי שהיה עד כה, כך גם בעתיד, ניתן להצטרף בכל עת לכל אחד מהקורסים במסלולים השונים. אם תהיינה דרישות מקדימות להצטרפות למסלול או להשתתפות בקורס, נעדכן באתר.

במסלול הפילוסופיה מלמדים מורינו האהובים גן גיאצו לה וגשה קלסנג וונגמו. כל אחד מהם הכין תוכנית לימודים רב-שנתית, כמפורט להלן:

גן גיאצו:

תוכנית רב שנתית – לימוד מדהיאמיקה (דרך האמצע)

במשך חמש השנים הבאות ילמד גן גיאצו-לה את הנושא של מַדְהיָאמִיקָה (דרך האמצע).

נאמר כי מאז הגיעו להארה ועד שעבר מן העולם לימד הבודהה 84,000 שיעורים שונים בהתאם לצרכיהם, ליכולותיהם ולנטיותיהם של התלמידים המאזינים. בהתאם לשיעורים הללו גובשו במהלך השנים השקפות פילוסופיות שונות לגבי נושאים עיקריים בתורתו של הבודהה.

אסכולה פילוסופית בודהיסטית היא מערכת של השקפות שמבוססות על מה שלימד הבודהה ושהן התוצר הסופי של תהליך של הנמקות לוגיות. מאחר ואסכולות פילוסופיות הן לא אמונות בלבד, על הדוגל באסכולות הפילוסופיות להיות מישהו שלמד וניתח את התפיסות השונות של הבודהה-דהרמה ושמבין את המשמעות של קבלת השקפה אחת והפרכת השקפה אחרת.

ביסודו של דבר יש ארבע אסכולות פילוסופיות בודהיסטיות שונות: וַאיבָּשִיקָה (אסכולת התיאור המקיף), סַאוּטַנטרִיקָה (אסכולת הסוטרה), צִ'יטָהמַטרָה (אסכולת תודעה-בלבד), מַדהיָאמִיקָה (אסכולת דרך-האמצע, המחולקת לשתי תת-אסכולות, מדהיאמיקה-סווטנטריקה ומדהיאמיקה-פרסנגיקה).

לימוד האסכולות ייעשה בצורה מדורגת, מהאסכולות שרמת העידון של השקפותיהן גסה יותר לאסכולות שרמת העידון של השקפותיהן גבוהה יותר, כאשר לימוד אסכולה מעודנת יותר מתבסס על ההבנה שנרכשה בלימוד ותרגול האסכולות שהשקפותיהן מעודנות פחות. ניתן לראות זאת כקורס מתקדם בפסיכולוגיה או במתמטיקה אשר מאפשר העמקה ועיסוק בנושאים מורכבים בזכות הידע וההבנה שנרכשו בקורסים הקודמים.

אסכולת מדהיאמיקה שילמד מורנו האהוב גן גיאצו, נחשבת להשקפה המעודנת ביותר, ההשקפה המשוחררת משתי העמדות הקיצוניות, הקיצוניות של "מוחשיות-יתר/ קביעות" והקיצוניות של "ניהיליזם/ הכחדה". הדרך להבנתה כרוכה בלימוד האסכולות הפילוסופיות ה"נמוכות", המעודנות פחות.

בהתאם לכך ילמד גן גיאצו בחמש השנים הקרובות את הקורסים הבאים:

שנה ראשונה:

אסכולת וַאיבָּשִיקָה (אסכולת התיאור המקיף) ואסכולת סַאוּטַנטרִיקָה (אסכולת הסוטרה) – השקפות, חמש הדרכים, שלושת המובילים;

שנה שנייה:

אסכולת צִ'יטָהמַטרָה (תודעה בלבד) – השקפות, התנהגות, חמש הדרכים;

שנה שלישית:

אסכולת מדהיאמיקה-סווטנטריקה (אסכולת האוטונומיה) – שתי תת האסכולות שלה (סווטנטריקה-יוגהצ'ארה, אסכולת האוטונומיה היוגית, וסווטנטריקה-סאוטרנטיקה, אסכולת האוטונומיה הסוטרית) – השקפות, התנהגות, חמש הדרכים;

שנה רביעית ושנה חמישית:

אסכולת מדהיאמיקה-פרסנגיקה(אסכולת דרך האמצע).

אם אתם מעוניינים להשתתף באחד מהקורסים על אסכולת מדהיאמיקה, אנו ממליצים שתקשיבו לקורסים המכינים שהוזכרו לעיל על התודעה, האסכולות הפילוסופיות והרמות והדרכים, שאת הקלטותיהם אפשר להוריד כאן.

גשה קלסנג וונגמו:

תוכנית רב שנתית – לימוד פְּרַגְ'נָהפָּרָמִיטָה (שלמות החוכמה)

במשך חמש השנים הבאות גשה קלסנג וונגמו תלמד את חמשת הנושאים העיקריים הראשונים של פרג'נהפרמיטה.

חמשת הנושאים העיקריים הראשונים של פרג'נהפרמיטה הם:

1)      בודהיצ'יטה

2)      שתי האמיתות

3)      ארבע אמיתות הנעלים

4)      שלושת מושאי המקלט

5)      טבע הבודהה

חמשת הנושאים מוצגים ב"עיטור ההבנות הצלולות" (Abhisamayaalamkara) של מייטריה, שהוא הטקסט העיקרי עליו מסתמכים תלמידי הבודהיזם הטיבטי בלימוד הפרג'נהפרמיטה, כלומר המשמעות הנסתרת של סוטרות שלמות החוכמה.

1)  בודהיצ'יטה

בודהיצ'יטה היא תודעה שרוצה להשיג הארה למען כל בעלי התודעה. היא שער הכניסה למהאיאנה ואחד מהגורמים העיקריים להארה. לפיכך, חיוני להבין את טבעה של הבודהיצ'יטה ואת מאפייניה כדי לעלות על הדרך לבודהיות, לפתח את תודעתנו, להפחית את חסרונותינו ולהתגבר עליהם.

2)  שתי האמיתות

עם זאת, לא מספיק להיות חומל וטוב לב. על מתרגלי הרוח לעסוק בלימוד, הגות ומדיטציה על הנחיות תרגול המהאיאנה. "עיטור ההבנות הצלולות" של מייטריה מציג סוגים שונים של הנחיות לתרגול, הראשון בהם הוא ההנחיות על שתי האמיתות.

לכן, אחרי הצגת הבודהיצ'יטה, מובא הסבר של שתי האמיתות (האמת המוסכמת והאמת המוחלטת), כי הן מאפשרות לתלמיד הרוח להבין את טבעו של תרגול המהאיאנה ואת היבטיו.

3)  ארבע אמיתות הנעלים

לאחר שהושגה הבנה מסוימת של טבע התרגול, מציג מייטריה את ההנחיות לארבע אמיתות הנעלים. ההסבר של ארבע אמיתות הנעלים מובא לאחר שתי האמיתות כי ארבע אמיתות הנעלים מהוות את מושא המיקוד של תרגול המהאיאנה.

4)  שלושת מושאי המקלט

לאחר שהושגה הבנה מסוימת של בודהיצ'יטה וגם של טבע תרגול המהאיאנה ומושא המיקוד שלו, כעת על תלמידי הרוח ללמוד על שלושת מושאי המקלט (הבודהה, הדהרמה והסנגהה) מכיוון שבקשת מקלט בשלושה אלה מהווה את היסוד של תרגול המהאיאנה.

5)  טבע הבודהה

הטבע המוחלט של התודעה שעוסקת בתרגל המהאיאנה הוא היעדר קיום אינהרנטי של התודעה. היעדר זה של קיום אינהרנטי/ קיום אמיתי של התודעה המנטלית נקרא "טבע הבודהה" ומשמש כבסיס לתרגול המהאיאנה. לכן, על תלמידי הרוח ללמוד על שני הסוגים של טבע הבודהה (כלומר, הטבע המוחלט והטבע הצלול של התודעה) וכיצד שני אלה מהווים תנאי מוקדם לבודהיות.

הקורסים יתנהלו באנגלית, ויתלוו להם דפי עזר שיתורגמו לעברית.

אם אתם מעוניינים להשתתף באחד מהקורסים על חמשת הנושאים העיקריים של פרג'נהפרמיטה, אנו ממליצים שתקשיבו לקורסים המכינים שהוזכרו לעיל על התודעה, האסכולות הפילוסופיות והרמות והדרכים, שאת הקלטותיהם אפשר להוריד כאן.

 

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"כיצד לראות את עצמך כפי שהנך באמת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

בספרו "כיצד לראות את עצמך כפי שהנך באמת" מדריך אותנו כבוד הדלאי לאמה כיצד לראות את עצמנו כפי שאנו באמת, על מנת שנוכל להתחיל ליצור את העולם שבו נרצה לחיות. למידע נוסף ורכישה