יום לאמה צונגקהאפה 29/12 עם אני לוסנג Lama TzongKhapa day with Ani Losang

English is below

תכנית יום לאמה צונגקהאפה בהובלת אני לוסנג

בכל שנה ביום ה-25 של החודש העשירי בלוח השנה הטיבטי חוגגים את יום השנה לפארינירוואנה (המעבר מן העולם הזה אל הנירוואנה) של לאמה צונגקהאפה. יש הרבה תרגולים שאפשר לעשות ביום המיוחד הזה כדי לצבור פוטנציאל זכות שבעזרתו נוכל ללמוד ולהבין נכוחה את השיעורים השלמים והבהירים של ג'ה צונגקהאפה.

אודות לאמה צונגקהאפה לחצו כאן

16:00 – לאמה צ'ופה (גורו פוג'ה, מנחה למורה הרוח)
מכיוון שזה היום ה-25 בחודש, נתרגל את הגורו פוג'ה, מנחה לכל מורי הרוח שלנו.
מפאת הנסיבות אנחנו לא יכולים להתאסף יחד במקום מסוים כדי לתרגל את הגורו פוג'ה. לכן על מי שקיבל העצמה טנטרית של היוגה העליונה להכין באלה ומאדאנה ומנחות אוכל נוספות בביתו. אם לא קיבלתם העצמה כזאת אין צורך בשני החומרים שהוזכרו, אבל עדיין טוב להכין מנחות אכילות שערבות לחך.
התרגול יימשך בערך עד לשעה 18:00.

19:00 – מנחות אור
הכינו נורות חשמל או נרות להגיש כמנחה, רבים ככל שתוכלו.

הגשת מנחות האור תימשך בערך עד לשעה 20:00.

אחרי הגשת מנחות האור נדקלם את הטקסטים הבאים של לאמה צונגקהאפה:
"הלל לשאקיאמוני בודהה על שלימד את ההתהוות התלויה"

מוזמנם להשתתף

https://us02web.zoom.us/j/81567040249

Passcode: 1234

לאמה זופה רינפוצ'ה מסביר כך:
נוסף למנחות אחרות, הטוב ביותר הוא להגיש מנחות אור רבות ככל שתוכלו. מקובל מאוד להגיש מנחות אור ביום לאמה צונגקהאפה גם במסורות טיבטיות אחרות לא רק בגלוק.
כמו שנהוג להשתמש באורות רבים בכריסטמס ובחתונות, כך גם עלינו להשתמש באורות רבים ביום לאמה צונגקהאפה ובימים מיוחדים אחרים של הבודהה, במיוחד אם אין ביכולתנו להגיש מנחת אור כל יום.
באמצעות הגשת מנחות אור אנחנו יוצרים את הגורם להארה, לשחרור מסמסארה ולאושר בחיים הבאים, כמו גם להצלחה בחיים האלה. אפילו אם אתם שונאים אושר בחיים האלה – בכל זאת הוא ייווצר. זו התוצאה של הגשת מנחה של כל נר למורה הרוח-שלושת מושאי המקלט.
הקדשה
אחרי השלמת התרגול שעושים ביום לאמה צונגקהאפה הקדישו את כל פוטנציאל הזכות שנצבר – החל מתרגול בקשת המקלט וכינון בודהיצ'יטה, תרגול שבעת החלקים, תרגולי המנחות השונים (חיצוני, פנימי, וסודי) וכן הלאה – להשגת כל אחת מהאיכויות המיוחדות של השיעורים של לאמה צונגקהאפה.

 

למתן דאנה למפגש עם אני לוסנג

 Donation for Ani Losang – Please click here

 

כמו כן ניתן לעשות העברה בנקאית לזכות ידידי הדהרמה, בנק הפועלים סניף היצירה 459, חשבון 11197.

אנא רשמו את מטרת ההעברה. 

You can also transfer money to:
Dharma Friends of Israel
Bank HaPoalim, branch 459, account number 11197
Swift code: POALILIT
IBAN  IL450124590000000011197
Please add the purpose of transaction.

Lama Tzong Khapa day program

Every year of the 25th of the 10th month in the Tibetan lunar calendar, we celebrate the anniversary of Lama Tzong Khapa’s parinirvana.
There are many practices one can do on this special day, in order to create the merit, to be able to understand and realize all the wonderfully complete and explicit teachings of Je Tzong Khapa.

16.00 Lama Chöpa or Guru Puja
Since it is the 25th of the month, we will recite the practice of Guru Puja, an offering to all our masters.
Because we can not do the practice in an actual coming together as a group, for Guru Puja, you should prepare Bala and Madana and some additional nice food offerings at your home, if you have taken highest yoga tantric initiation.
If you do not have taken such initiation, you do not need the two substances Bala and Madana, but it is still nice to offer some eatables that you find exquisite.
The practice will last until about 18:00

19:00 Light offering.
Prepare as many candles or electric lights as you can to offer.

The light offering will last until about 20:00

After the light offering we will recite:
Lama Tzong Khapa’s:
“Praise to Shakyamuni Buddha for having taught dependent arising”
“The foundation of all good qualities” with brief meditation on each verse
“Prayer for the flourishing of Lama Tzong Khapa’s teaching”

To finish this very auspicious day we will do the general dedication prayers and the prayers for the long and stable lives of our Gurus.

Join us via the zoom link:

https://us02web.zoom.us/j/81567040249

Passcode: 1234

Lama Zopa Rinpoche explains it in this way:
In addition to the other offerings, it is best to offer as many light offerings as you can. It is very common to offer lights on Lama Tsongkhapa Day, also other traditions than Gelug.
Just as many people often use lots of lights during Christmas and at marriages, we too should use lots of lights on Lama Tsongkhapa Day and on special days of Buddha and other auspicious days, especially if we are not able to offer them everyday, which would be good.
By offering lights, we create the cause of enlightenment, of liberation from samsara, and of the happiness of future lives. Also, success will happen in this life. Even if you hate happiness in this life, it will still come by the way. This is what you get from offering every single candle or Christmas light to the Guru-Three Rare Sublime Ones. You can hang lights around your house, like a net of light offerings that cover a whole wall, outside and inside. The lights can be white or different colors. Or, you can hang lights over the trees and bushes or in the garden around your house.
We generally use lots of Christmas lights just for parties or festivals. Instead, we should offer as many lights as possible to create the causes of enlightenment by offering the lights to Lama Tsongkhapa, the merit fields, and so forth. Therefore, use as many Christmas lights and candles as possible, as long as you don’t burn down the house or yourself! But you can burn the ego away. Burning a little bit of your nose or ear is okay too (this is just a little joke!) When we offer lights for marriages, New Year’s parties, and so forth, the many dollars spent, the entire expense incurred for the party is all wasted. And not only is it wasted, but all of it actually becomes negative karma because it is done with the attachment that clings to this life alone, unless the lights are offered with the sincere wish for other sentient beings to be happy and without attachment to this life.
Dedication
After completing the practices done on Lama Tsongkhapa Day, dedicate all the merit collected—beginning with the practice of refuge and bodhichitta, the seven-limb prayer, the various offering practices (outer, inner, and secret), any merit collected, skies and skies of merit collected—to achieve each of the special qualities of Lama Tsongkhapa’s teachings. To remember those special qualities, you can recite the text of Prayer for the Flourishing of Tsongkhapa’s Teachings, (Lozang Gyaltenma, [blo bzang rgyal bstan ma]), which is commonly recited, or the prayer composed by Phabongkha Dechen Nyingpo that is at the end of the Yamantaka self-initiation text. Another text you can recite is a special prayer that expresses the special qualities of Lama Tsongkhapa’s teachings: Lama Tsongkhapa’s Secret Biography (Tsongkhapai Sangwai Namthar [tsong kha pa’i gsang ba’i rnam thar]) by Khedrub Je.

Of course, one can specially recite one of the great teachings of Lama Tsongkhapa, while reflecting on that teaching, such as Drangnges Legshe Nyingpo (drang nges legs bshad snying po [The Interpretive Definitive Meaning of Good Explanation]) or Uma Gongpa Rabsel (dbu ma gong pa rab gsal [The Extremely Clear Explanation of the View]), a commentary on Madhyamaka. That would be especially great. Or, one could at least recite Lama Tsongkhapa’s short praise of Buddha, Dependent Arising: A Praise to the Buddha. To recite the Lamrim Chenmo, or Middle Lamrim, or Condensed Lamrim would be a very good way to repay the great kindness of Lama Tsongkhapa’s extensive beneficial works for the teachings of Buddha and for sentient beings.

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"טיפוח הפוטנציאל האנושי"

ג'טסונמה טנזין פאלמו  

בספרה "טיפוח הפוטנציאל האנושי" (שש השלמויות) מעניקה לנו ג'טסונמה טנזין פאלמו מבט רחב על האימון הבודהיסטי מעבר לישיבה על הכרית. ספרה הינו תרגום הקורס שנתנה בישראל ב-2006. למידע נוסף ורכישה