כבוד הדלאי לאמה – המאה ה- 21, מאה של דיאלוג

במפגש שקיים  (16-4-18) כבוד הדלאי לאמה עם תיירים מערביים והודיים בדהרמסאלה, אמר בתשובה לאחת השאלות:

"אנחנו רוצים וכמהים לעולם שמח ושליו – אך שלום אינו מגיע מתפילות.
אלפי שנים אנחנו – בודהיסטים, יהודים, נוצרים ומוסלמים – מתפללים תמיד לבודהה, לאלוהים, לאללה ומבקשים ממנו שלום, ומופתעים שהשלום אינו מגיע.
אנשים נלחמים ביניהם, הורגים אחד את השני ואז מתפללים לאלוהים. כנראה שאלוהים נותר מבולבל: האם הוא צריך לתת את ברכתו לצד זה או לצד אחר?
אני תמיד אומר שאם אלוהים, או בודהה, היה מגיע לכאן והיינו מבקשים "בבקשה, תביא שלום", הוא היה אומר "מי הביא את המלחמה?! בוודאי לא אני". אם האלימות היתה נוצרת ע"י אלוהים – אזי היינו יכולים לבקש זאת מאלוהים. אך כיוון שאנחנו, בני האדם, יצרנו זאת – זאת אחריותנו שלנו להפסיק את המלחמה ולהביא שלום, להשקיע מאמץ ולסיים את האלימות.
בימינו, יותר מאשר בעבר, הקהילות תלויות זו בזו. המערב תלוי במזרח, והמזרח במערב, הצפון בדרום והדרום בצפון. זו המציאות החדשה.
כשקושי מגיע אנחנו חושבים איך לפתור אותו באמצעות כוח. אך באמצעות כוח אינך יכול לפתור שום בעיה.
הדרך הנכונה לפתור בעיה היא באמצעות דיאלוג. המאה ה-21 צריכה להיות מאה של דיאלוג".

 

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

OM on the top of Himalayan

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"טיפוח הפוטנציאל האנושי"

ג'טסונמה טנזין פאלמו  

בספרה "טיפוח הפוטנציאל האנושי" (שש השלמויות) מעניקה לנו ג'טסונמה טנזין פאלמו מבט רחב על האימון הבודהיסטי מעבר לישיבה על הכרית. ספרה הינו תרגום הקורס שנתנה בישראל ב-2006. למידע נוסף ורכישה