לו"ז לריטריט טארה

לו"ז לתאריך 3-8.10.12 (רביעי עד שני )

יום רביעי

16.00                   הרשמה

18.00                   ארוחת ערב

19.00                   שיחת פתיחה

19.30 – 21.00    הקדמה לקורס

יום חמישי

06.30 – 7.30        מדיטציה

7.30                       ארוחת בוקר

09.30 – 10.45      סאדהנה של טארה

11.00– 12.00       יוגה או מדיטציה של הליכה

12.00                    ארוחת צהריים

14.00- 16.00      הסבר על הסאדהנה של טארה

16.30 –18.00     סאדהנה של טארה

18.00                   ארוחת ערב

19.30                   סאדהנה של טארה

יום שישי

06.30 – 7.30        מדיטציה

7.30                       ארוחת בוקר

09.30 – 10.45      סאדהנה של טארה

11.00– 12.00       יוגה או מדיטציה של הליכה

12.00                    ארוחת צהריים

                              והפסקה

16.00                    הכנות לליל טארה

19.00 – 21.00     מחזור ראשון

22.00 – 24.00      מחזור שני

01.00 – 03.00     מחזור שלישי

04.00 – 06.00      מחזור רביעי עם צוג וניקיון

6.30                      ארוחת בוקר

יום שבת

בוקר חופשי

12.00               ארוחת צהריים

14.00 -15.30    סאדהנה של טארה

16.00 -18.00    דיון על התרגול

18.00                ארוחת ערב

19.30                סאדהנה של טארה

יום ראשון

06.30 – 7.30        מדיטציה

7.30                       ארוחת בוקר

09.30 – 10.45      סאדהנה של טארה

11.00– 12.00       יוגה או מדיטצית הליכה

12.00                    ארוחת צהריים

14.00-  15.30      סאדהנה של טארה

16.30 –18.00       סאדהנה של טארה

18.00                    ארוחת ערב

19.30                   4 מנחות מנדלה לצ'יטאמאני פוג'ה

יום שני

06.30 – 07.30         מדיטציה

07.30                       ארוחת בוקר

09.00 – 10.00         דורג'ה קאדרו

10.00                       שיחת סיכום ופירוק

ארוחת צהריים בתמרה (נשמח לראותכם לאחר הריטריט כיד המסורת שלנו עם ריטה)

Wednesday

16.00                   Registration

18.00                   Dinner

19.00                   Manager talk

19.30– 21.00    Intro to the Retreat

Thursday

06.30– 7.30        Meditation

7.30                       Breakfast

09.30– 10.45      Tara Sadhana

11.00–12.00       Yoga or walking meditation

12.00                    Lunch

14.00-16.00      Explanation on Tara Sadhana

16.30–18.00     Tara Sadhana

18.00                   Dinner

19.30                   Tara Sadhana

 Friday

06.30– 7.30        Meditation

7.30                       Breakfast

09.30– 10.45      Tara Sadhana

11.00–12.00       Yoga or walking meditation

12.00                    Lunch

                              Break

16.00                    Preparing for Tara Night

19.00– 21.00     First session

22.00- 24.00      Second session

01.00– 03.00     Third session

04.00– 06.00      Fourth session with Tsog and clean up

6.30                      Breakfast

Saturday

Morning off

12.00  Lunch

14.00-15.30    Tara Sadhana

16.00-18.00    Discussion on the practice

18.00                Dinner

19.30                Tara Sadhana

 Sunday

06.30– 7.30        Meditation

7.30                       Breakfast

09.30– 10.45      Tara Sadhana

11.00–12.00       Yoga or walking meditation

12.00                    Lunch

14.00-  15.30      Tara Sadhana

16.30–18.00       Tara Sadhana

18.00                    Dinner

19.30                    4 Mandala Offerings to Chittamani Puja

 Monday

06.30– 07.30         Meditation

07.30                       Breakfast

09.00– 10.00         Dorje Khadro

10.00                       Manager Talk and clean up

Option to Lunch in Tamra

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

Be Your Own Therapist - Venerable Robina Courtin

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"להגיע להארה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

"להגיע להארה" הוא ספר חשוב ומהותי בו פורש בפנינו הדלאי לאמה, בדרך בהירה ומעשית, את שלבי התרגול הרוחני בדרך להשגת מצב ההארה שלמה, מצב תודעה שהוא הרמה הגבוהה ביותר של ההתפתחות הרוחנית. למידע נוסף ורכישה