מאות הישויות השמימיות של ארץ החדווה

מאות הישויות השמימיות של ארץ החדווה (גנדן להא ג י א מ ה)

נאמוֹ גוּרוּבּהיה
1
אבקש מקלט בשלוש האבנים היקרות
אשחרר את כל בעלי התודעה
ואציבם במצב ההארה
אכונן בקרבי את תודעת ההארה.
2
לוּ יהיו פני האדמה בכל עבר
טהורים, ללא חלוקי אבנים וכדומה,
מאוזנים ככף יד, בטבע
הלאפיס לאזולי וחלקים.
3
לוּ יימלא החלל כולו במנחותיהם
של ישויות שמימיות ובני אנוש,
הן אלה הערוכות לפניי והן אלה שהן פרי הדמיון,
כענני מנחות סמנטהאבהאדרה שאין נעלות מהן.
4
מליבו של מגן מאות הישויות השמימיות של ארץ החדווה,
על גבי עננים כערמות לֶבֶּן טרי, מבהיק בלובנו,
לוסנג דראקפה, מלך הדהרמה, היודע כול, –
אנא בוא ושהה כאן בלוויית בניך.
5
ברקיע שלפניי ] י שוּבים[ על כס אריות, לוטוס וירח
מורֵי הרוח הנכבדים בחיוכים רחבים וקורנים – –
שהו נא מאות עידנים כדי להפיץ את התורה
ולהיות שדה פוטנציאל הזכות העילאי לרוח אמונתי.
6
תודעתכם בעלת תבונה החובקת את היקף כל מה שאפשר לדעתו
דיבורכם ר הוּט ההסברים הוא כעדיים באוזני בני המזל,
גופכם בעל יופי הקורן באמצעות תהילתו הנודעת ברבים,
לכם שטוב לראות, לשמוע ולהיזכר בכם אחלוק כבוד. – –
7
מי מנחה מנעימים, מגוון של פרחים,
קטורת שניחוחה מתוק, אור, מים מבושמים ועוד,
אוקיינוס של ענני מנחות אלה, ממשיות ופרי הדמיון –
אגיש לכם, שדה פוטנציאל הזכות העילאי.
8
כל המעשים הלא-ראויים של גוף, דיבור ותודעה
שצברתי מזמן ללא-ראשית,
במיוחד אלה המנוגדים לשלושת סוגי הנדרים –
אתוודה עליהם אחד אחד בחרטה עזה מעומק הלב.
9
בזמנים מנוונים אלה עמלתם בלימוד רב ובתרגול,
נטשתם את שמונת הדהרמות
וכך הענקתם משמעות לפנאי ולהזדמנות –
בנחשולי פועלכם העצום, מגִנִים, אגיל מקרב לב.
11
מורי רוח עילאיים נכבדים, מענני החוכמה והחמלה
הנאספים בשמי הדהרמהקאיה שלכם
המטירו נא את גשם הדהרמה העמוקה והמקיפה
על אדמת התלמידים, על-פי דרכם.
11
לוּ יביא כל החסד שצברתי מעודי
תועלת מלאה לתורה ולכל הנודדים,
ובמיוחד לוּ תהי מהות התורה של
לוסנג דראקפה הנכבד נהירה לעד.
12
אדמה זו, מבושמת בקטורת, זרוּעת פרחים,
עטורה בהר מֶרוּ, בארבע היבשות, בשמש ובירח,
עולה בדמיוני כשדה בודהה ואותה אגיש לכם כמנחה –
לוּ ייהנו כל בעלי התודעה משדות טהורים אלה.
יידם גורו רטנה מנדלה קאם ניר-יאטא-יאמי
]לכם, היידם, מורי הרוח והאבנים היקרות, שלוחה מנדלת עדיים זאת[
13
כך, מכוחן של תחינותיי העזות,
קרני אור לבן חלולות מוקרנות מלבם
של האב הנכבד ושני בניו
קצותיהן מתאחדים וחודרים אל כתרי.
14
באמצעות הנקטר הלבן כעין החלב,
הזורם אל תוכי בערוצי אור לבן
אטוהר מכל המחלות, ההפרעות, השליליות והמערפלים
ומכל רישומיהם, עד אחד, וגופי יזדכך ויצטלל כבדולח.
15
אתה הוא אוואלוקיטשווארה, האוצר העצום של חמלה אינסופית,
ומנג'ושרי, שליט החוכמה-ללא-רבב,
ואף שליט הסודות ]ווג'רהפאני[, מכניעם של כל גדודי מ ר ה עד אחד –
צונגקהאפה, הפנינה שבכתר מלומדי ארץ השלג,
לוסנג דראקפה, אשטח את בקשותיי לרגליך.
16
הו לאמת-שורש מהולל ויקר ערך, בוא ותפוס את מקומך
על כס הלוטוס שמעל כתרי
ובטוב לבך הרב דאג לי
הענק לי את ההישגים הממשיים של גוף, דיבור ותודעה.
17
הו לאמת-שורש מהולל ויקר ערך, בוא ותפוס את מקומך
על כס הלוטוס שבלבי
ובטוב לבך הרב דאג לי
הישאר איתן עד הגיעי אל ההארה השלמה.
18
בזכות חסד זה
לוּ אשיג במהרה את מצב הגורו-בודהה
ולוּ אוביל אל מצב זה
את כל הנודדים, עד אחד.

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"להגיע להארה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

"להגיע להארה" הוא ספר חשוב ומהותי בו פורש בפנינו הדלאי לאמה, בדרך בהירה ומעשית, את שלבי התרגול הרוחני בדרך להשגת מצב ההארה שלמה, מצב תודעה שהוא הרמה הגבוהה ביותר של ההתפתחות הרוחנית. למידע נוסף ורכישה