מסלול המדיטציה הבודהיסטית

הבודהה לימד את תורתו לא רק כדי להוסיף לידע שלנו אלא בעיקר כדי שנממש בתוכנו את הדרך שהתווה ונשיג את מטרת התרגול – שחרור מהאי-נחת ומהסבל, ההארה השלמה למען כל בעלי התודעה.

הלימוד הבודהיסטי מורכב משלושה היבטים – שמיעה (קריאה או למידה), הגות (הרהור בחומר הנלמד) ומדיטציה. כדי להתקדם בדרך הבודהיסטית עלינו לפתח את שלושתם. המדיטציה היא זו שמאפשרת לנו להטמיע בתוכנו את הנלמד עד כדי כך שהוא נהיה חלק מאתנו, משפיע על כל מחשבותינו ופעולותינו.

הבודהיזם מציג שני סוגי מדיטציה – מדיטציה אנליטית ומדיטציית ריכוז – שמשלימות זו את זו. במדיטציה האנליטית עוסקים בכל שלבי הלימוד הבודהיסטי ובכל הנושאים ולא נעסוק בה במסלול הזה. במסלול זה נעסוק בפיתוח הסוגים השונים של מדיטציית הריכוז – מדיטציית נתינת הדעת (mindfulness), מדיטציית השהייה בשלווה (שמטהה) ומדיטציית הראייה החודרת (ויפסאנה).

מדיטציית נתינת הדעת (mindfulness) היא הבסיס לכל סוגי המדיטציה וחשיבותה עצומה. במסגרת מסלול "בודהיזם מאלף ועד תו" למדו המשתתפים את מדיטציית נתינת הדעת והם מתרגלים אותה בהרחבה. המעוניינים יכולים למצוא באתר את ההנחיות לתרגול נתינת הדעת שנתן הנזיר שון (אנא לחצו כאן) ולתרגל בכוחות עצמם, ומעת לעת להצטרף לשבתות דהרמה שיעסקו בתרגול נתינת הדעת עפ"י הנחיות אלה.

מדיטציית השהייה בשלווה גם היא נלמדה במסגרת מסלול "בודהיזם מאלף ועד תו" והמשתתפים ממשיכים בתרגולה.

תרגול מדיטציית הויפאסנה הינו התבוננות ישירה ללא הסחות דעת וללא היקשרות המאפשרת לראות את טבען של תופעות באשר הן. באופן זה ניתן להסיר בהדרגתיות את הבערות כגון התפיסה השגויה שרואה את ה"אני" כישות עצמאית ובלתי משתנה.

במסגרת מסלול הויפאסנה שנפתח לאחרונה אנו מתרגלים על פי הנחיות הנזיר אנטוניו. במסגרת ידידי הדהרמה נערכו כבר מספר קורסים של ויפאסנה בהנחיית הנזיר אנטוניו, ואנו מקווים לערוך בשנים הקרובות קורסים נוספים של ויפאסנה עם הנזיר אנטוניו. כמו כן מתוכננים בכל שנה מספר מפגשי תרגול של ויפאסנה עפ"י אנטוניו.

במסלול המדיטציה הבודהיסטית לפיכך ישנם כאמור שני מסלולי לימוד ותרגול:

מסלול "בודהיזם מאלף ועד תו"

מסלול ויפאסנה

  • אנא שימו לב: כפי שהיה עד כה, כך גם בעתיד, ניתן להצטרף בכל עת לכל אחד מהקורסים במסלולים השונים. אם תהיינה דרישות מקדימות להצטרפות למסלול או להשתתפות בקורס, נעדכן באתר.

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"למלא את הלב בחמלה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

ספרו של כבוד הדלאי לאמה - "למלא את הלב בחמלה", המראה לנו כיצד החמלה יכולה להיות מקור בלתי נדלה של אושר בחיינו. למידע נוסף ורכישה