מסלול ויפאסנה

רכז המסלול: דוד יקר

במסגרת מסלול המדיטציה, אנו יוצאים לדרך של תרגול  משותף של ויפאסנה, שכולו מוקדש לתירגול על פי הנחיותיו של הנזיר אנטוניו סטאה.

הנזיר אנטוניו הינו אחד המורים הקבועים של ידידי הדהרמה. מזה כעשור, הנזיר אנטוניו מבקר אותנו מידי שנה/שנתיים ומלמד וויפסנה בדרכו הייחודית עם ניחוח בודהיזם טיבטי והרבה הומור.  חלקנו כבר זכינו למספר ריטריטים עימו שבו ביססנו את מיומנות תשומת הלב (mindfulness), שמטהה (שהייה בשלווה), והויפאסנה (תובנה חודרת).  בנוסף הנזיר אנטוניו גם לימד תירגול מהמודרה בסיסי שגם הוא נכלל במסגרת זו של  תירגול הויפאסנה.

מסלול הויפסנה נועד ליצור מסגרת שתומכת במתרגלים, שעוזרת לכל אחד מאיתנו לשמר ולהעצים את התרגול האישי שלו. לשם מטרה זו, בנוסף לביקוריו של הנזיר אנטוניו, יכלול המסלול מספר ריטריטים קצרים בכל שנה, שבהם נתרגל מדיטציה במשותף. המפגשים יתקיימו בשתיקה, לפי לוח זמנים ברור ועל פי הנחיותיו של הנזיר אנטוניו.

כמה מילים על תפקיד המדיטציה (על פי הכתובים של לאמה צונגקהאפה):

על פי המסורת הבודהיסטית התודעה היא הבסיס לכל הוויתנו, לכל משמעותנו ולכל סיבלנו.  ביכולתנו להתמיר את התודעה ולפתחה ללא גבול עד להארה היודעת הכל, החומלת ללא גבולות, והמביאה להפסקת  מעגל הסבל של הקיום.  הדרך להתמיר את התודעה עוברת דרך לימוד, הרהור ותרגול מדיטציה. הלימוד עוסק בנושאים כגון השתנות,  התהוות תלויה, קרמה וכו'. דרך הרהור המתרגל מפנים את החומר הנלמד ומגיע להבנות חד-משמעיות שאינן ניתנות לערעור.  למרות זאת, ההרהור אינו מספיק כדי לשנות את התודעה שנשלטת ע"י הרגלים של זמן ללא ראשית – הדפוסים הקרמתיים שבתודעתנו. המדיטציה מהווה אמצעי להתמרת הדפוסים ע"י הכרות חוזרת ונשנית עם אותן תובנות שהושגו בדרך ההרהור. במילים אחרות, הבנה בהירה אינה מספיקה לעקור את הבערות ואת ההרגלים המושרשים. בסופו של דבר צריך ממש "לתכנת" את התודעה מחדש. לצורך כך נדרש תירגול מדיטציה לפיתוח שהייה בשלווה שעל בסיסה ניתן לתרגל מדיטצית ויפאסנה.  השהייה בשלווה הינה מצב אופטימלי של התודעה כאשר היא מאוזנת, יציבה, בהירה ורגועה גם יחד. תודעה זו הינה גמישה ונשלטת לחלוטין והיא מאפשרת למתרגל לכוון את תודעתו ולחקור את טבעו של כל מושא שיחפוץ.  שהיית התודעה בשלווה יוצרת מרחב הנדרש להתבוננות ומכאן צומח תרגול הויפסנה שהוא התבוננות ישירה ללא הסחות דעת וללא היקשרות המאפשרת לראות את טבען של תופעות באשר הן. באופן זה ניתן להסיר בהדרגתיות את הבערות כגון התפיסה השגויה שרואה את ה"אני" כישות עצמאית ובלתי משתנה.

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"מעבר לדת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

כבוד הדלאי לאמה פורש בספרו תוכנית פורצת דרך הפונה גם אל מיליוני האנשים שאינם רואים בעצמם חלק משום מסורת דתית אך עדיין כמהים לחיים שיש בהם סיפוק רוחני ועשייה למען עולם טוב יותר. למידע נוסף ורכישה