חג שמח ושנה טובה לכל

בחודש הקרוב נחגוג את חגי תשרי. זו ההזדמנות לברך את כולנו בשנה טובה, פוריה, מעמיקה ומגשימה. שתהא שנה זו מלאת הזדמנויות כרימון ללימוד דהרמה, לתרגול ולהבנה פנימית,לאהבה וחמלה לכל.

בחגים אלה נעמיק בקורסי לימוד עם אני לוסנג במגוון נושאים הרלוונטיים ליחסים שבין אדם לעצמו ובין אדם לחברו.

 ♥♥♥

לו יזכו כל בעלי התודעה באושר ובגורמי האושר

לו ייפרדו כל בעלי התודעה מסבל ומגורמי הסבל

לו לעולם לא ייפרדו כל בעלי התודעה מאושר נטול כאב

לו יפתחו כל בעלי התודעה את מידת ההשתוות,

ללא משוא פנים של היקשרות ושל סלידה.

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"מעבר לדת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

כבוד הדלאי לאמה פורש בספרו תוכנית פורצת דרך הפונה גם אל מיליוני האנשים שאינם רואים בעצמם חלק משום מסורת דתית אך עדיין כמהים לחיים שיש בהם סיפוק רוחני ועשייה למען עולם טוב יותר. למידע נוסף ורכישה