תפילה להשגת שלום באזורנו ובעולם כולו

לאמה זופה רינפוצ'ה נעתר לפנייתה של מורתנו אני ריטה למתן הנחיות בהקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ידידנו הנזיר תקצ'וק קיבל על עצמו לפעול למימוש ההנחיות. ההנחיות מופנות בעיקר לקהילת הנזירים, שאת תפילותיהם יקדישו להשגת שלום באזורנו ובעולם כולו. 

 

FPMT SHANTIDEVA STUDY GROUP
ISRAEL
20 August 2014
Dear FPMT brothers and sisters in the Dharma,
With Love and Compassion, with Wisdom unexcelled, Lama Zopa Rinpoche, taking
care of us all, gave the following advice to Shantideva Study Group in Israel
regarding the Israel and Palestine situation:
[1] Sponsor Ganden Lachi (Ganden Shartse and Jangtse together) to read the Golden
Light Sutra
[2] Ask a realized Lama to read a text in Tibetan, in Israel
[3] Sponsor the extensive Medicine Buddha puja at Sera or Drepung Monastery
[4] Recite the White Umbrella Praise
[5] Read the Prayer for Peace by the Great Yogi Tang Tong Gyalpo
[6] Build a one-story-high statue of Padmasambhava,
We are seeking sponsorship for carrying out the instructions [1] and [3] immediately.
Rinpoche says, “Please tell everyone who contributes to generate bodhichitta
motivation and then make the offering – that is, if there are people who want to,
and can make the offering; I am not pushing it. The individuals who sponsor the
expenses create so much merit.”
The cost for the combined colleges of Ganden Shartse and Jangtse to read the Golden
Light Sutra and all the monks of Sera to perform extensive Medicine Buddha pujas is
$9500.
How?
By Paypal: Please log into Shantideva.org.il to the "Advice from Lama Zopa Rinpoche"
page, and click the button.
Or
Direct money transfer to IBAN: IL970090010000024168765
Rinpoche said: “Request the monks to deeply dedicate to Israel and Palestine to have
peace. The monks really have to recite with this strongly in their mind and then to
dedicate to generate bodhichitta in everyone’s heart especially the Palestine and
Israeli people and the Governments and the whole population. So for the monks to
pray very strongly and begin by generating bodhichitta and then dedicate for
harmony and to bring peace, including for the whole world.”
Thank you very, very much,
Ven. Tenzin Thekchok
Coordinator

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"להגיע להארה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

"להגיע להארה" הוא ספר חשוב ומהותי בו פורש בפנינו הדלאי לאמה, בדרך בהירה ומעשית, את שלבי התרגול הרוחני בדרך להשגת מצב ההארה שלמה, מצב תודעה שהוא הרמה הגבוהה ביותר של ההתפתחות הרוחנית. למידע נוסף ורכישה