ועד העמותה

עמותת ידידי הדהרמה – מבנה ארגוני

עמותת ידידי הדהרמה עברה שינויים ארגוניים ותוכניים שמטרתם הרחבה והעמקה של פעילויותיה, במטרה להעמיד לרשות המתעניינים בדהרמה מגוון רחב של פעילויות שמתאימות לאנשים שונים על-פי נטיותיהם ותחומי העניין שלהם. המבנה הארגוני החדש הוצג בפני האסיפה הכללית שנערכה ב-28.6.2013, והתקבל על ידה. עקרונות חדשים אלה הובאו לידיעתו של ג'האדו רינפוצ'ה, כמורה הרוח המלווה את ידידי הדהרמה וגם בפני מורי רוח נוספים של ידידי הדהרמה. ג'האדו רינפוצ'ה אישר עקרונות אלה ונתן את ברכתו להמשך הדרך, וכך עשו גם דנמה לוצ'ו רינפוצ'ה, גן גיאצו לה וקהמטרול רינפוצ'ה.

להלן פירוט המבנה הארגוני:

האסיפה הכללית – האסיפה הכללית היא הבוחרת או המפטרת את הוועד המארגן ואת יושבי הראש של חטיבות הלימוד השונות.

הוועד המארגן – שחר שגיא (יו"ר), ליאורה קנת, ציפי גרשוני, גילה פנפיל, תמי שלף, אירית אופיר, איקי בר יוסף.

הוועד המארגן יטפל בנושאים שמשותפים לכל חטיבות הלימוד, כלומר יהיה אחראי על: פרסום – אתר, פייסבוק, ניוזלטר, דיוור, פוסטרים; גזברות – כספים והתנהלות מול רואה החשבון ומנהל החשבונות; מילוי החובות המשפטיים – מול רשם העמותות; כמו כן יהיה הועד אחראי על תיאום ושיתוף פעולה בין החטיבות; שיתוף פעולה עם עמותות שונות (באופן זמני, בהמשך יועבר לחטיבות); נושאים מנהליים וארגוניים נוספים שמשותפים לכל החטיבות וככל שיתברר שיש בהם צורך.

כל אחד מחברי הוועד המארגן יבחר צוות למילוי תפקידיו;

הוועד המארגן ייפגש עם כל אחד מיושבי ראש החטיבות פעמיים בשנה לקבל דיווח שוטף בכדי לוודא פעילות שוטפת תקינה ועל מנת להביא דיווח עדכני לאסיפה הכללית.

חטיבות

1.   יו"ר החטיבות ייבחרו כאמור ע"י האסיפה הכללית.

2.   כל חטיבה תקדם את תכניתה ופעילותה באופן עצמאי, אך תוך תיאום עפ"י הצורך עם בעלי תפקידים בוועד המארגן:

      (א) רישום וניהול חשבונות פנימי לכספי ההוצאות וההכנסות, הפקדת כספים בחשבון העמותה, ודיווח שוטף לגזברית העמותה.

      (ב) פרסום ודיוור בצינורות המידע השונים תוך הסתייעות בפרסום הכללי של העמותה [לכל חטיבה תהיה הרשאה לעדכון וניהול דפים רלבנטיים באתר האינטרנט והפייסבוק של העמותה]. כמו כן תוכל החטיבה לדוור מידע למשתתפיה באמצעות ניוזלטר העמותה או באמצעים אחרים – ובלבד שנשמרת זהות עמותת ידידי הדהרמה כארגון-העל של הפעילויות כולן. אחת לתקופה יועברו בסיסי הנתונים של המשתתפים והפעילים לאחראי הפרסום בוועד המארגן.

      (ג) תיאום והזמנת מקומות לקיום הפעילויות לקורסי סוף שבוע או יותר ולקורסי עיר.

      (ד) מציאת מתנדבים לפעילויות השונות.

3.   יו"ר כל חטיבה יבחר את חברי הצוות שיסייעו לו בתחומים השונים הנ"ל.

4. יו"ר חטיבת הדהרמה ימנה רכזי מסלולים שונים.

כל רכז מסלול, יחד עם צוותו ובהנחיית מורי העמותה עפ"י הצורך, יבנה את תכני הפעילות ומועדיהן ואת המורים/המנחים הנדרשים לצורך כך – תוך שאיפה לתוכנית רב שנתית.

החטיבות הן: חטיבת הדהרמה וביקורי מורים ; חטיבת הספרות הבודהיסטית: תחום ההוצאה לאור ; תחום חנות הספרים והספרייה .

המעוניינים  להביע דעה על נושאים שונים הקשורים לעמותה או להציע נושאים לדיון בוועד, מוזמנים לשלוח מייל לכתובת העמותה: dharma.friends.il@gmail.com  או לכל אחד מחברי הועד.

בהצלחה לכולנו!

תרמו עכשיו לידידי הדהרמה וסייעו לנו להמשיך בפעילות! ניתן לתרום בהעברה בנקאית לזכות ידידי הדהרמה, בנק הפועלים סניף היצירה 459, חשבון 11197 - ולציין את מטרת ההעברה ** או ללחוץ על כפתור הפייפאל תרומה עבור ידידי הדהרמה דרך פייפאל

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"למלא את הלב בחמלה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

ספרו של כבוד הדלאי לאמה - "למלא את הלב בחמלה", המראה לנו כיצד החמלה יכולה להיות מקור בלתי נדלה של אושר בחיינו. למידע נוסף ורכישה