"מה מתבשל" משולחן הוועד

עמותת ידידי הדהרמה – מבנה ארגוני

עמותת ידידי הדהרמה עוברת בימים אלה שינויים ארגוניים ותוכניים שמטרתם הרחבה והעמקה של פעילויותיה, במטרה להעמיד לרשות המתעניינים בדהרמה מגוון רחב של פעילויות שמתאימות לאנשים שונים על-פי נטיותיהם ותחומי העניין שלהם. המבנה הארגוני החדש הוצג בפני האסיפה הכללית שנערכה ב-28.6.2013, והתקבל על ידה. עקרונות חדשים אלה הובאו לידיעתו של ג'האדו רינפוצ'ה, כמורה הרוח המלווה את ידידי הדהרמה וגם בפני מורי רוח נוספים של ידידי הדהרמה. ג'האדו רינפוצ'ה אישר עקרונות אלה ונתן את ברכתו להמשך הדרך, וכך עשו גם דנמה לוצ'ו רינפוצ'ה, גן גיאצו לה ולאחרונה גם קהאמטרול רינפוצ'ה.

להלן פירוט המבנה הארגוני:

האסיפה הכללית – האסיפה הכללית היא הבוחרת או המפטרת את הוועד המארגן ואת יושבי הראש של החטיבות.

הוועד המארגן – שחר שגיא (יו"ר)ליאורה קנת, גילה פנפיל, ציפי גרשוני, תמי שלף, אירית אופיר, איקי בר יוסף.

הוועד המארגן יטפל בנושאים שמשותפים לכל החטיבות, כלומר יהיה אחראי על: פרסום – אתר, פייסבוק, ניוזלטר, דיוור, פוסטרים; גזברות – כספים והתנהלות מול רואה החשבון ומנהל החשבונות; מילוי החובות המשפטיים – מול רשם העמותות; תיאום ושיתוף פעולה בין החטיבות; שיתוף פעולה עם עמותות שונות (באופן זמני, בהמשך יועבר לחטיבות); נושאים מנהליים וארגוניים נוספים שמשותפים לכל החטיבות וככל שיתברר שיש בהם צורך.

כל אחד מחברי הוועד המארגן יבחר צוות למילוי תפקידיו;

הוועד המארגן ייפגש עם כל אחד מיושבי ראש החטיבות פעמיים בשנה לקבל דיווח שוטף בכדי לוודא פעילות שוטפת תקינה ועל מנת להביא דיווח עדכני לאסיפה הכללית.

חטיבות

1.   יו"ר החטיבות ייבחרו כאמור ע"י האסיפה הכללית.

2.   כל חטיבה תקדם את תכניתה ופעילותה באופן עצמאי, אך תוך תיאום עפ"י הצורך עם בעלי תפקידים בוועד המארגן:

      (א) רישום וניהול חשבונות פנימי לכספי ההוצאות וההכנסות, הפקדת כספים בחשבון העמותה, ודיווח שוטף לגזברית העמותה.

      (ב) פרסום ודיוור בצינורות המידע השונים תוך הסתייעות בפרסום הכללי של העמותה [לכל חטיבה תהיה הרשאה לעדכון וניהול דפים רלבנטיים באתר האינטרנט והפייסבוק של העמותה]. כמו כן תוכל החטיבה לדוור מידע למשתתפיה באמצעות ניוזלטר העמותה או באמצעים אחרים – ובלבד שנשמרת זהות עמותת ידידי הדהרמה כארגון-העל של הפעילויות כולן. אחת לתקופה יועברו בסיסי הנתונים של המשתתפים והפעילים לאחראי הפרסום בוועד המארגן.

      (ג) תיאום והזמנת מקומות לקיום הפעילויות לקורסי סוף שבוע או יותר ולקורסי עיר.

      (ד) מציאת מתנדבים לפעילויות השונות.

3.   יו"ר כל חטיבה יבחר את חברי הצוות שיסייעו לו בתחומים השונים הנ"ל.

4. יו"ר חטיבת הדהרמה ימנה רכזי מסלולים שונים.

      כל רכז מסלול, יחד עם צוותו ובהנחיית מורי העמותה עפ"י הצורך, יבנה את תכני הפעילות ומועדיהן ואת המורים/המנחים הנדרשים לצורך כך – תוך שאיפה לתוכנית רב שנתית.

החטיבות הן: חטיבת הדהרמה וביקורי מורים; חטיבת הספרות הבודהיסטית: תחום ההוצאה לאור; תחום חנות הספרים והספרייה.

בהצלחה לכולנו!

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

Natural World: Himalayas from the BBC

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"מעבר לדת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

כבוד הדלאי לאמה פורש בספרו תוכנית פורצת דרך הפונה גם אל מיליוני האנשים שאינם רואים בעצמם חלק משום מסורת דתית אך עדיין כמהים לחיים שיש בהם סיפוק רוחני ועשייה למען עולם טוב יותר. למידע נוסף ורכישה