פילוסופיה בודהיסטית

"דרך החמלה והחוכמה – סקירת הדרך הבודהיסטית"

על-פי מסורת נָלַנְדָה מטרתנו הסופית היא השגת הארה שלמה למענם של כל היצורים החיים. לפיכך עלינו לשאוף להגברת תכונותינו החיוביות עד הבאתן לידי שלמות ולהפחתת רגשותינו העוכרים עד לסילוקם המוחלט. כשנשיג מטרה זאת יחד עם השגת ההבנה החודרת של המציאות – של אופן קיומם של הדברים כפי שהם – נשיג את ההארה שלמה, את האושר המתמשך, ונוכל לפעול למען שחרורם של כל היצורים החיים מסבל.

חלק א' – "דרך החמלה והחוכמה – סקירת הדרך הבודהיסטית" (החלק הראשון של הקורס)
16-18.2.2012 | ימים חמישי – שבת | התכנסות והרשמה בשעה 16:00 | קיבוץ תובל.

[חלק ב' –  "העצמה (Empowerment) של 21 הטארות"
19-20.2.2012 ימים ראשון ושני – בהמשך לקורס יעניק רינפוצ'ה העצמה ממחלקת הטנטרה הגבוהה ביותר.]

בחלק זה של הקורס יפרוס בפנינו ג'האדו רינפוצ'ה את הדרך הרוחנית הבודהיסטית הכוללת על שני היבטיה – ההתנהגות וההשקפה – כפי שהיא מתבטאת במעשה הרוח המשותף ובמעשה הרוח הייחודי. הצגת דברים זאת תיעשה על-פי מסורת מורי הרוח, המלומדים והיוגים הדגולים מהמנזר האוניברסיטאי ההודי הידוע נָלַנְדָה, בשילוב הסברים של גדולי המלומדים הטיבטים.

במהלך הלימוד נוכל לראות ולהבין כיצד באמצעות תרגול רוחני של היבטי השיטה והחוכמה של דרך הבודהה, המשותפים והייחודיים, אנו יכולים לאלף את התודעה, להפוך את חיינו למשמעותיים ולהיות מאושרים יותר.

הלימוד בקורס יתורגם ישירות מטיבטית לעברית ע"י הנזיר פונצוק.

יוקדש זמן לשאלות ותשובות עם גשה טאשי.

תנאי השתתפות:

הקורס פתוח לקהל הרחב ללא שום תנאים.

אפשר להשתתף רק בחלק הראשון של הקורס ללא השתתפות בחלק השני של ההעצמה.

השתתפות בחלק זה של הקורס מהווה תנאי להשתתפות בחלק השני של קבלת ההעצמה.

ההרשמה הסתיימה|

 

חומרי עיון לאירוע זה

אודיו (0)
תמונות (0)

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"טיפוח הפוטנציאל האנושי"

ג'טסונמה טנזין פאלמו  

בספרה "טיפוח הפוטנציאל האנושי" (שש השלמויות) מעניקה לנו ג'טסונמה טנזין פאלמו מבט רחב על האימון הבודהיסטי מעבר לישיבה על הכרית. ספרה הינו תרגום הקורס שנתנה בישראל ב-2006. למידע נוסף ורכישה