פילוסופיה בודהיסטית

דרך האמצע בפילוסופיה הבודהיסטית – אסכולת מדהיאמיקה-פרסנגיקה

הקורס ייערך במסגרת מסלול הפילוסופיה הבודהיסטית.

בביקוריו בישראל במהלך השנים הקודמות לימד גן גיאצו-לה את נושא 'ארבע האסכולות': וַאיבָּשִיקָה (אסכולת התיאור-המקיף), סַאוּטַנטרִיקָה (אסכולת הסוטרה), צִ'יטָהמַטרָה (אסכולת תודעה-בלבד), מַדהיָאמִיקָה (אסכולת דרך-האמצע).

כל אסכולה נותנת ביטוי מעודן יותר ויותר להשקפה הבודהיסטית.

בשנה זו יסיים גן-לה את לימודי ארבע האסכולות בלימוד אסכולת המדהיאמיקה-פרסנגיקה.

אסכולת פרסנגיקה (אסכולת המסקנה האבסורדית) היא תת-אסכולה של אסכולת מדהיאמיקה (דרך האמצע). השקפת פרסנגיקה נחשבת להשקפה העליונה ביותר, המשוחררת משתי העמדות הקיצוניות –  הקיצוניות של קיום בעל מוחשיות-יתר והקיצוניות של אי-קיום כלל (ניהיליזם).

נגארג'ונה אומר ב"חוכמה בסיסית":

"זה שמתהווה באופן תלוי

מוסבר שהוא ריקות

זאת בהיותה תיוג תלוי

היא עצמה דרך האמצע"

כיצד שונה אסכולת הפרסנגיקה מהאסכולות הקודמות? מה ייחודה ומדוע היא נחשבת להשקפה העליונה ביותר? על כל אלה ועוד ילמד גן גיאצו בקורס סופ"ש מרתק – על בסיס הקורסים הקודמים שלמדנו במסגרת ארבע האסכולות.

גן גיאצו לה ילמד את ההשקפה של מדהיאמיקה-פרסנגיקה בהסתמך על בתים נבחרים מכתבי היוגים-הפילוסופים ההודים הגדולים:  "חוכמה בסיסית" של נגארג'ונה, "המוסף לדרך האמצע" של צ'נדרקירטי, "שלושת היבטי הדרך" של ג'ה צונגקהאפה, ו"לאמה צ'ופה" (מנחה למורה הרוח).

+++

הקורס לפיכך מיועד למתעניינים שיש להם ידע מסוים בלימוד ארבע האסכולות [ו/או ניתן גם לשמוע כהכנה לקראת הקורס את שיעוריו של גן-לה בנושא האסכולות התחתונות כאן].

כמו כן, נקיים שבת דהרמה בנושא זה כהכנה לקורס – שתתקיים בהרצליה ב-16.4.16 ותונחה ע"י זאב מגידוביץ'.

+++

הלימוד בקורס יתורגם ישירות מטיבטית לעברית ע"י הנזיר והמתרגם יקי פלט.

יוקדש זמן לשאלות ותשובות.

♦♦♦

הקורס יתקיים בקיבוץ יחיעם מיום חמישי אחה"צ ועד לשבת אחה"צ. המשתתפים יתבקשו להיות נוכחים בכל פרק הזמן הזה ובכל הפעילויות שיתקיימו במהלכו.

מכשירי הטלפון, מחשבים וכד' יימסרו למשמרת בתחילת הקורס.

הקורס יתקיים בשתיקה חלקית.

♦♦♦

ברוח המסורת הבודהיסטית, המנחים וכן הצוות המארגן פועלים בהתנדבות ואינם מקבלים כל שכר. גם ההשתתפות בקורס זה הינה על בסיס תרומה (דאנה).

תרומותיכם, שתיאספנה בתום הפעילות, מיועדות לכיסוי כל ההוצאות הארגוניות ולמתן דאנה כהוקרת תודה למורה.

 

 

צילום:משה בראל

 

חומרי עיון לאירוע זה

אודיו (0)
תמונות (0)

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"כיצד לראות את עצמך כפי שהנך באמת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

בספרו "כיצד לראות את עצמך כפי שהנך באמת" מדריך אותנו כבוד הדלאי לאמה כיצד לראות את עצמנו כפי שאנו באמת, על מנת שנוכל להתחיל ליצור את העולם שבו נרצה לחיות. למידע נוסף ורכישה