ספרייה ולימוד

חזרה לדף חיפוש ראשי › חומרים מהריטריט

דרך האמצע בפילוסופיה הבודהיסטית – אסכולת מדהיאמיקה-פרסנגיקה

מידע על הקורס

הקורס ייערך במסגרת מסלול הפילוסופיה הבודהיסטית.

בביקוריו בישראל במהלך השנים הקודמות לימד גן גיאצו-לה את נושא 'ארבע האסכולות': וַאיבָּשִיקָה (אסכולת התיאור-המקיף), סַאוּטַנטרִיקָה (אסכולת הסוטרה), צִ'יטָהמַטרָה (אסכולת תודעה-בלבד), מַדהיָאמִיקָה (אסכולת דרך-האמצע).

כל אסכולה נותנת ביטוי מעודן יותר ויותר להשקפה הבודהיסטית.

בשנה... למידע נוסף »

טקסטים

אודיו

תמונות

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

Online Q&A with Jetsunma Tenzin Palmo

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"טיפוח הפוטנציאל האנושי"

ג'טסונמה טנזין פאלמו  

בספרה "טיפוח הפוטנציאל האנושי" (שש השלמויות) מעניקה לנו ג'טסונמה טנזין פאלמו מבט רחב על האימון הבודהיסטי מעבר לישיבה על הכרית. ספרה הינו תרגום הקורס שנתנה בישראל ב-2006. למידע נוסף ורכישה