ספרייה ולימוד

חזרה לדף חיפוש ראשי › חומרים מהריטריט

דרך האמצע בפילוסופיה הבודהיסטית – אסכולת מדהיאמיקה-פרסנגיקה

מידע על הקורס

הקורס ייערך במסגרת מסלול הפילוסופיה הבודהיסטית.

בביקוריו בישראל במהלך השנים הקודמות לימד גן גיאצו-לה את נושא 'ארבע האסכולות': וַאיבָּשִיקָה (אסכולת התיאור-המקיף), סַאוּטַנטרִיקָה (אסכולת הסוטרה), צִ'יטָהמַטרָה (אסכולת תודעה-בלבד), מַדהיָאמִיקָה (אסכולת דרך-האמצע).

כל אסכולה נותנת ביטוי מעודן יותר ויותר להשקפה הבודהיסטית.

בשנה... למידע נוסף »

טקסטים

אודיו

תמונות

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

OM on the top of Himalayan

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"מעבר לדת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

כבוד הדלאי לאמה פורש בספרו תוכנית פורצת דרך הפונה גם אל מיליוני האנשים שאינם רואים בעצמם חלק משום מסורת דתית אך עדיין כמהים לחיים שיש בהם סיפוק רוחני ועשייה למען עולם טוב יותר. למידע נוסף ורכישה