His Holiness the Dalai Lama's two day Avalokiteshvara Empowerment

כבוד הדלאי לאמה נשאל האם אלה שרוצים להשתתף בשידור החי של העצמת אוואלוקיטשווארה 1000-זרועות, שתועבר ב- 29-30.5.2020, ייקבלו את ההעצמה אם ייצפו בשידור החי, או אם ייצפו בהקלטה רק מאוחר יותר – בגלל הפרשי זמן או בעיות טכניות.

כבוד הדלאי לאמה ענה שהמפתח לקבלת ההעצמה הוא מניע נכון. לכן, מי שלא יוכל לקבל את העצמת צ'נרזיג 1000-זרועות בשידור החי ויצפה בהקלטה מאוחר יותר יקבל גם אז את ההעצמה, כל עוד המניע שלו הוא המניע הנכון.

השידור המועבר ממעון כבוד הדלאי לאמה בדהרמסאלה יחל בשעה 06:30 שעון ישראל (09:00 שעון הודו).

לכל הפרטים ולהשתתפות לחצו כאן

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"למלא את הלב בחמלה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

ספרו של כבוד הדלאי לאמה - "למלא את הלב בחמלה", המראה לנו כיצד החמלה יכולה להיות מקור בלתי נדלה של אושר בחיינו. למידע נוסף ורכישה