ספרייה ולימוד

ברוח המסורת הבודהיסטית, המורה, וכן הצוות המארגן פועלים בהתנדבות מלאה ואינם מקבלים כל שכר. גם ההשתתפות בקורס זה הינה על בסיס תרומה (דאנה) וללא ציון סכום מוגדר, כדי לאפשר לכל הרוצים להשתתף בקורס לעשות זאת בשמחה ולתרום כפי יכולתם ומתוך רצון ונדיבות הלב.
תרומותיכם, אותן ניתן לעשות בכל עת הן לפני השיעור והן לאחריו, מיועדות לכיסוי כל ההוצאות הארגוניות ולמתן דאנה כהוקרת תודה למורה.
All our activities are organized by volunteers and are offered without any price tag attached. Yet there are some costs to cover and for that we are asking for your donations.
All remaining donations after covering the costs will be offered to the precious teacher.
  • קורס:
  • מורה:
  • תאריך: 15.03.2013

אוצר הברכות – סדהנה של הבודהה (עברית)

להורדת הקובץ »

אוצר הברכות

סדהנה של הבודהה

נאמוֹ גוּרוּ שאקיָאמוּניה

ב"סוטרת סָמַדהִירָגָ'ה" ("סוטרת מלך הריכוז") נאמר:

כל מי שבהלכו, בשבתו, בעמדו, או בשנתו,

מעלה בדעתו את הבודהה שהוא כירח,

הבודהה תמיד מולו –

הוא ישיג את הנירוואנה המקיפה.

ועוד:

גופו הטהור הוא בגוון הזהב

יפה תואר עד מאוד, מכל הבחינות, הוא מגן העולם;

להעלותו כך בעיני הרוח

זאת המדיטציה של הבודהיסטוות.

בהתאם לכך יש לעסוק באימון של זכירת מורה הרוח שלנו, בודהה שאקיאמוני שאין שני לו, כלהלן:

טבע כל הדברים הוא כזה שלמרות שהם נראים, אין להם קיום ממשי [מצידם-הם].

הרהר בכך וממצב זה דמיין את הבודהה כלהלן:

 אה, כמצג קסמים – המיזוג של הריקוּת שלא נולדה[1] וההתגלות הבלתי פוסקת של התהוות תלויה – דמיין לפניך אינסוף ענני מנחות ברקיע. במרכזם, על כס אריות משובץ אבני יְקָר, לוטוס, שמש וירח, יושב מורה הרוח שאין שני לו, הארי שבבני השאקיה.

צבעו זהב, ניחן באותות העיקריים והמשניים, עוטה את שלוש גלימות הדהרמה ויושב בתנוחת הווג'רה. ידו הימנית במחווה של הנגיעה באדמה; ידו השמאלית במודרת מידת ההשתווּת, מחזיקה קערת נדבות מלאה בנקטר.

הוא קורן בזוהר והוד כהר מוזהב, חוכמתו ממלאת את החלל במקלעת קרני אור. הוא מוקף בפמליה אינסופית, המוני ישויות נעלות, שמונת הבנים הקרובים, ששה עשר הבכירים, וכדומה.

לאלה שרק מעלים אותו במחשבתם הוא מעניק את תהילת האושר העילאי, שחרור מלא מקיצוניות הסמסארה ומקיצוניות הנירוואנה כאחת. דמיין אותו כישות הדגולה שמגלמת את כל מושאי המקלט.

 אם תדמיין כך את הבודהה ותחשוב שהוא ממש שם, ברגע שתעשה כך, בכל מקום שתדמיין אותו – שם הוא יהיה באמת, מאחר וגוף החוכמה של הבודהה אינו נתון בשום אופן למגבלות של מרחב או זמן. שכן נאמר בסוטרה:

כל מי שחושב על הבודהה, הוא שוכן שם מולו, הוא מברך אותו ללא הרף, ומשחרר אותו מכל רע.

פוטנציאל הזכות שנצבר באמצעות ראיית הבודהה בעיני הרוח הוא מקור בלתי נדלה של חיוביוּת שלעולם לא יתכלה, כפי שנאמר ב"סוטרת אָוָאטָמָסָקָה":

באמצעות ראייה, שמיעה, והגשת מנחות לבודהות הללו

ייווצר פוטנציאל זכות שאין לו שיעור;

עד אשר יסולקו כליל כל הרגשות העוכרים וסבלות הסמסארה

לא יתכלה פוטנציאל הזכות המורכב הזה.

 

כל תפילות השאיפה שנישאות בפניו יתגשמו, כפי שמוזכר ב"מַנְג'וּשְרִי קְסֶטְרָהוְיוּהָה" ("השיעור של סגולות שדה הבודהה של מנג'וּשרי"):

כל התופעות מתהוות מגורמים ותלויות בַּכַּוונה.

תפילות כלשהן שאדם נושא – הוא ישיג את הפרי בהתאמה.

פתח שכנוע איתן באמת שבשיעורים האלה, ודקלם כלהלן:

 מתוך חמלה עצומה השגחת על עולם זה של התנוונות ועימותים,

ונשאת חמש מאות תפילות שאיפה רבות עוצמה.

מהללים אותך כלוטוס הלבן;

כל מי ששומע את שמך לא יחזור אל הסמסארה.

מורה רב חמלה, לך אשתחווה!

אגיש לך כמנחה את העושר ומצבור פוטנציאל הזכות

של הגוף הדיבור והתודעה,

שלי ושל הזולת,

 ואדמיינם כענני מנחות סָמַנְטָבּהָאדְרָה.

בחרטה עזה מעומק ליבי

אתוודה בפניך אחד לאחד,

על כל הפעולות השליליות והכשלים

שצברתי מזמן-ללא-ראשית, עד אחד.

אגיל במצבור פוטנציאל הזכות שבעבר, בהווה ובעתיד,

של יצורים נעלים ויצורים רגילים.

אפציר בך לסובב ללא הרף את גלגל הדהרמה

של התורה המקיפה והעמוקה, בכל עשרת הכיוונים.

למרות שגוף החוכמה שלך, כמו החלל,

נותר ללא שינוי במשך שלושת הזמנים,

אתה ממחיש לידה ומוות לבעלי התודעה על-פי תפיסתם.

עם זאת, לוּ תופיע לעד כגוף האצלה[2].

באמצעות מצבור פוטנציאל הזכות שצברתי בעבר,בהווה ובעתיד,

כדי להיטיב עם כל היצורים הרבים כמידת החלל,

לו תמיד אֲשַׂמֵחַ את מלך הדהרמה

ואשיג את רמת הכובש, שליט הדהרמה.

באמצעות טוב ליבך, דאגתך מלאת החמלה, במיוחד כלפינו,

היצורים חסרי הישע של הזמנים המנוונים האלה,

כל התגלות של שלוש האבנים היקרות הקיימת

בעולם הזה ובזמן הזה, היא פעילותך המוארת.

אתה הוא המקלט העילאי היחיד, שאין שני לו.

אשא תפילתי אליך מעומק ליבי בביטחון מלא –

אל תשכח את ההבטחות הגדולות שהבטחת בעבר,

השגח עלינו בחמלה עד שנשיג את ההארה.

עתה, באמונה עזה ובוטחת, התרכז חד נקודתית בדמות הבודהה, חשוב שהוא ממש שם, ודקלם כלהלן, הרבה ככל האפשר:

LAMA TÖNPA CHOMDENDE DESHIN SHEKPA DRACHOMPA YANG DAKPAR DZOGPE SANGYE PEL GYALWA SHAKYA THUBPALA CHAKTSAL LO CHÖDO KYABSU CHI’O

לאמה, מורה, בּהָאגָווַאן, טָטהָאגָטָה, אַרְהָאט,

בודהה מושלם, הכובש המהולל שַׁאקְיָאמוּנִי,

לך אשתחווה ואגיש מנחות, בך אבקש מקלט!

ועתה דקלם פעמים רבות ככל הראוי את המנטרה הבאה, שעליה נאמר ב"שלמות החוכמה המקוצרת" שהיא הדרך לעורר את תודעת הבודהה.

TEYATAOMMUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

ואז דקלם פעמים רבות ככל האפשר את אותה מנטרה החל מ"אּוֹם…". במשך כל הדקלום התרכז חד נקודתית בדמות הבודהה מתוך מסירות, ותוך זכירת סגולותיו. ואז חשוֹב שבאמצעות כוח הדקלום של שמות הבודהה ודקלום המנטרה

מגופו של הבודהה זוהר אור גדול של קרניים צבעוניות של אור החוכמה, המגרש את המערפלים שלי ושל כל בעלי התודעה, מביא לידי שלמות את סגולות דרך המהאיאנה, ומבסס אותנו ברמה של "ללא שוּב".

התמד כמיטב יכולתך באימון הזה.

בין עתות המדיטציה הגש מנחת מנדלה ומנחות אחרות, ועל-פי יכולתך קרא סוטרות כרצונך, כמו "בשבחי הבודהה", "קָרוּנָהפּוּנְדָרִיקָה", "לַלִיטָהוִיסְטְרָרָה", "סיפורים מהחיים הקודמים של הבודהה" ו"מאה ושמונת השמות של הטָטהָאגָטוֹת".

סיים על-ידי הקדשת פוטנציאל הזכות להארה שאין נעלה ממנה ועל-ידי נשיאת תפילות שאיפה.

המצג המופלא של החוכמה שאין למעלה ממנה

מופיע ככוונות, מעשים, תפילות, ידע, אהבה ויכולת

של כל החולפים אל האושר[3] וצאצאיהם.

לוּ יהיו כל בעלי התודעה בדיוק כמותם!

באופן כללי, יש לזכור את הבודהה בכל המצבים – בתנועה, בהליכה, בשינה או בישיבה. גם בלילה, עליך להירדם תוך מחשבה שהבודהה למעשה נוכח, קורן אור לכל הכיוונים, כמו אור יום בהיר מאוד.

תמיד עליך לפתוח עם אותה כוונה כמו זו שהייתה לבודהה עצמו בעבר, וללכת בדרכם של הבודהות והבודהיסטוות הגדולים.

מבלי להרפות מנדר הבודהיצ'יטה יקרת הערך עליך להשקיע מאמץ כמיטב יכולתך בנוהג הבודהיסטווה באופן כללי, ובמיוחד בתרגול שהייה בשלווה[4] וראייה חודרת[5]. בדרך זאת חיי האנוש יקרי הערך שהשגת ייהפכו משמעותיים.

נאמר בהרבה סוטרות שרק משמיעת שמו של הבודהה, נוכל להתקדם בהדרגה ובאופן בלתי הפיך בדרך אל ההארה. בסוטרת שלמות החוכמה המקוצרת, נאמר שהמנטרה שהוצגה לעיל היא מקור כל הבודהות. בכוח המנטרה השיג מלך השאקיה עצמו בּוּדהיוּת, ואָווָאלוֹקִיטֶשְׁווָארָה הפך להיות הראשון במעלה בין הבודהיסטוות. רק משמיעת המנטרה הזאת משיגים פוטנציאל זכות עצום ללא קושי, וכל המערפלים הקַרמיים מטוהרים. אם מדקלמים את המנטרה לא יתהוו מכשולים.

טקסטים מוסמכים אחרים מזכירים גם הם שבאמצעות דקלום המנטרה פעם אחת כל הפעולות השליליות שנעשו בשמונה מאות אלף מיליוני עידנים יטוהרו – יש לכך תועלת רבה עד לאין שיעור, כמו זו, וזאת היא מהותו הנשגבת של הטָטהָאגָטָה שַׁאקְיָאמוּנִי. הסברים כיצד לפתח מסירות ולתרגל שהייה בשלווה וראייה חודרת מובאים במקום אחר.

עלה על דעתי לכתוב את הסדהנה הזאת כאשר ווֹן אוֹרגיין טֶנזין נוֹרבּוּ, המחזיק באוצר שלושת האימונים, הגיש מנחות מבשרות טוב והפציר בי לעשות זאת. ואז, לאחרונה אותו ווֹן רינפוצ'ה שלח את טולקו ג'יקמֶה פֶּמָה דֵצֶ'ן עם מנחות מבשרות טוב כמו זהב, וביקש "אנא, סיים זאת במהירות".

לפיכך, לבקשת שני אנשים קדושים אלה, אני, מיפּהאם גַ'מיָאנג גיאצוֹ, ההולך בדרכו של שאקיאמוני והנושא בשם בלבד של מורה דהרמה, בדור הסופי הזה, כאשר השגתי אמונה ללא עוררין במורה העילאי, השלמתי זאת בפהוּנצוֹק נוֹרבּוּ לינג, למרגלות הר דזָה דוֹרגֶ'ה פֶּנצוּק, ביום השמיני של חודש הניסים הגדולים בשנת עכבר-ברזל.

לוּ תופק מכך תועלת עילאית מתמשכת לדהרמה ולבעלי התודעה!

לוּ הברכות שאין כמותן של המורה מוּנידרה ייכנסו באמת לליבם של כל מי שרואה, שומע, זוכר או נוגע בסדהנה הזאת!

מטיבטית: © תרגומי פַּדמָקָרָה

מאנגלית: © גילה פנפיל, יולי 2010


[1] שקיימת ללא ראשית

[2]  נירמנקאיה

[3] הסוגטות

[4] שמטהה

[5] ויפסאנה

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

Tibet - A Buddhist Trilogy - Full Documentary 1984

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"טיפוח הפוטנציאל האנושי"

ג'טסונמה טנזין פאלמו  

בספרה "טיפוח הפוטנציאל האנושי" (שש השלמויות) מעניקה לנו ג'טסונמה טנזין פאלמו מבט רחב על האימון הבודהיסטי מעבר לישיבה על הכרית. ספרה הינו תרגום הקורס שנתנה בישראל ב-2006. למידע נוסף ורכישה