ספרייה ולימוד

תרמו עכשיו לידידי הדהרמה וסייעו לנו להמשיך בפעילות! ניתן לתרום בהעברה בנקאית לזכות ידידי הדהרמה, בנק הפועלים סניף היצירה 459, חשבון 11197 - ולציין את מטרת ההעברה ** או ללחוץ על כפתור הפייפאל תרומה עבור ידידי הדהרמה דרך פייפאל

הצהרה של כבוד הדלאי לאמה ה – 14 טנזין גיאצו, בעניין הגלגול שלו עצמו

המקור באנגלית: http://www.dalailama.com/messages/tibet/reincarnation-statement

הצהרה של כבוד הדלאי לאמה ה- 14 טנזין גיאצו, בעניין הגלגול שלו עצמו

24 בספטמבר 2011

מבוא

לידידיי הטיבטים שבטיבט ומחוצה לה, לאלה ההולכים בדרך המסורת של הבודהיזם הטיבטי ולכל מי שיש לו קשר לטיבט ולטיבטים: תודות לחכמתם ולמבט-קדימה של מלכינו, שרינו ותלמידינו הקדמונים, פרחה בארץ השלג הלבמידה על פי הבודהה בשלמותה, וכללה למידת טקסטים קדושים ולמידה מתוך התנסות של שלוש המרכבות ושל ארבע סדרות הטנטרה, על תחומי העיסוק והעניין המלווים את הדהרמה. טיבט שימשה כמקור של מסורות בודהיסיטיות ושל מסורות תרבותיות נלוות למען העולם כולו. במיוחד נודעת תרומתה המשמעותית של טיבט לאושרם של יצורים רבים מספור במדינות אסיה, ובכללן סין, טיבט ומונגוליה.

בעודנו שומרים על המסורת הבודהיסטית בטיבט, פיתחנו מסורת טיבטית ייחודית אשר מכירה בגלגולים של תלמידים חכמים שהם מתרגלים מומחים. תרומתה של מסורת זו לדהרמה ולכל בעלי התודעה, במיוחד לקהילת הנזירים, הייתה עצומה.

מאז שגדון גיאצו יודע-הכול הוכר ואושר כגלגולו של גדון דרופ במאה ה-15 ומאז שהגאדן פודראנג לאבראנג (מוסד הדלאי לאמה) הוקם, הוכר רצף של גלגולים. לשלישי בתור, סונאם גיאטוס, ניתן התואר דלאי לאמה. הדלאי לאמה ה-5, נגאוואנג לובסאנג גיאצו, ביסס את ממשלת הגאדן פודראנג ב-1642 והפך למנהיג הרוחני והפוליטי של טיבט. במשך יותר מ-600 שנים מאז גדון דרופ, זוהו בוודאות גלגולים ברצף השושלת של הדלאי לאמה.

במשך 369 שנים, מאז 1642 ועד היום, תפקדו הדלאי לאמות כמנהיגיה הפוליטיים והרוחניים של טיבט. בימים אלה קיבלתי החלטה ששמה קץ למסורת זו, גאה ושבע רצון שאנחנו יכולים להמשיך את הדרך הדמוקרטית אשר משגשגת במקומות אחרים בעולם. למעשה, כבר ב-1969, הבהרתי שהציבור שיש לו נגיעה לסוגיה זו צריך להחליט אם להמשיך את גלגולי הדלאי לאמה בעתיד. אמנם, בהיעדר קווים מנחים ברורים, ציבור שמביע רצון עז בהמשכיות של הדלאי לאמות, נוטל סיכון ברור שגופים פוליטיים ינצלו את שיטת הגלגולים כדי להגשים את האג'נדה הפוליטית שלהם-עצמם. לכן כל עוד אני בריא בגופי וברוחי, נראה לי חשוב שנקבע קווים מנחים ברורים להכרת הדלאי לאמה הבא, ולא נותיר שום מקום לספק או לתרמית. כדי לרדת לעומקם של הקווים המנחים האלה, מן ההכרח שנבין את שיטת הזיהוי של הטולקואים ואת המושגים הבסיסיים שעליהם היא נשענת. בהמשך אסביר את הדברים בקצרה.

חיים קודמים ועתידיים

כדי לקבל את הטענה שיש גלגולים ושטולקואים אכן קיימים, עלינו להכיר בקיומם של חיים קודמים ועתידיים. בעלי תודעה נכנסים לעולם הזה מחייהם הקודמים ונולדים מחדש לאחר מותם. לידה המשכית מסוג זה מקובלת על ידי כל המסורות הרוחניות והאסכולות הפילוסופיה ההודיות, מלבד הצ'ארבקאים, שהשתייכו לתנועה מטריאליסטית. יש הוגים מודרניים אשר מתכחשים לחיים קודמים ועתידיים בטענה שלא ניתן לראותם. אחרים אינם מסיקים מסקנות חותכות מטענה זו.

למרות שמסורות דת רבות מקבלות את הטיעון של לידה מחדש, הן חלוקות בהשקפותיהן בשאלות מה נולד מחדש, כיצד הוא נולד מחדש, וכיצד הוא עובר דרך תקופת המעבר בין שתי תקופות חיים. יש מסורות דת שמקבלות את האפשרות של חיים עתידיים, אבל דוחות את הרעיון של חיים קודמים.

על פי רוב בודהיסטים מאמינים שאין ראשית ללידה, ושברגע שאנחנו משיגים שחרור ממעגל הקיום על ידי התגברות על הקארמה והרגשות ההרסניים שלנו, לא ניוולד תחת השפעתם של תנאים אלה. לכן בודהיסטים מאמינים שקיים סוף להיוולדות מחדש כתוצאה משחרור מקארמה ומרגשות הרסניים. אף על פי כן מרבית האסכולות הפילוסופיות הבודהיסטיות אינן מקבלות שרצף התודעה מסתיים. שלילת חיים קודמים ועתידיים סותרת את המושגים הבודהיסטיים של קרקע, דרך ותוצאה, שחייבים להסבירם על בסיס העיקרון של התודעה המאולפת והלא מאולפת. אם נקבל את ההיגיון ששולל את קיומם של חיים קודמים ועתידיים, ממילא נצטרך גם לקבל שהעולם ותושביו נוצרים ללא סיבות ותנאים. לכן כל עוד אתם בודהיסטים, אתם נדרשים להכיר בקיומם של חיים קודמים ועתידיים.

לאלה שזוכרים את חייהם הקודמים, לידה מחדש היא חוויה מובנת וברורה. לעומתם, מרבית היצורים הרגילים שוכחים את חייהם הקודמים כשהם עוברים דרך תהליך המוות, מצב הביניים ולידה מחדש. מכיוון שעל פי תפיסתם של רוב היצורים, חיים קודמים ועתידיים הם מושג מעורפל מעט, עלינו להשתמש בהיגיון מבוסס ראיות כדי להוכיח להם את קיומם של חיים קודמים ועתידיים.

רבים הטיעונים הלוגיים שהועלו בדברי הבודהה ובפרשנויות המאוחרות כדי להוכיח קיום של חיים קודמים ועתידיים. ניתן למצותם בארבעה טיעונים לוגיים: דבר מסוג דומה מקדים דבר; סיבה עיקרית מקדימה דבר; תודעה רכשה היכרות עם דברים בעבר; רכישת התנסות בדברים בעבר.

בסופו של דבר כל הטיעונים האלה מבוססים על הרעיון שהסיבות העיקריות לטבע התודעה, לבהירותה ולמודעותה, חייבות להיות בהירוּת ומודעוּת. לא ייתכן שכל ישות אחרת – כגון חפץ דומם – תהיה סיבתו העיקרית של טבע התודעה. טיעון זה הוא מובן מאליו. דרך ניתוח לוגי אנחנו מסיקים שבהירות ומודעות אינן יכולות להיווצר ללא סיבות או מסיבות שאינן קשורות. כשם שאנו רואים שלא ניתן לייצר תודעה במעבדה, כך אנחנו גם מסיקים ששום דבר אינו יכול לבטל את ההמשכיות של בהירות עדינה ושל מודעות עדינה.

ככל הידוע לי, אף פסיכולוג, פיזיקאי או חוקר מוח לא הצליח לצפות בהיווצרות התודעה מחומר או בהיעדר סיבה.

ישנם אנשים שיכולים להיזכר בחיים הקודמים המיָדיים או אפילו ברבים מחייהם הקודמים ואף יכולים לזהות מקומות וקרובי משפחה מאותם חיים. לא רק בעבר, גם היום ישנם אנשים רבים במזרח ובמערב אשר יכולים להיזכר במקרים ובחוויות מחייהם הקודמים. התכחשות לתופעה אינה דרך ישרה וחסרת פניות לערוך מחקר, כי ההתכחשות נוגדת את הראיות. השיטה הטיבטית לזיהוי גלגולים היא דרך אותנטית למחקר, המבוססת על זיכרונם של אנשים אודות חייהם הקודמים.

כיצד נולדים מחדש

יש שתי דרכים שבהן אדם יכול להיוולד מחדש לאחר המוות: גלגול תחת השפעת קארמה ורגשות שליליים וגלגול דרך כוח החמלה והתפילה. אשר לדרך הראשונה – בערות מולידה קארמה שלילית וחיובית, ורשמיה נשארים בתודעה. הקארמה מופעלת מחדש דרך כמיהה ואחיזה המניעות אותנו לחיים הבאים. אנחנו נולדים מחדש באופן לא רצוני במישורים העליונים או הנמוכים. זאת הדרך הרגילה שבה יצורים רגילים מסתובבים באופן בלתי פוסק דרך הקיום, כסיבובי גלגל. אפילו בנסיבות האלו יצורים רגילים יכולים לתרגל בחריצות ועם כוונה חיובית בחיי היומיום שלהם. בדרך זו הם מתוודעים למידות טובות שניתן להפעילן מחדש בזמן מותם ועל ידי כך מספקים את האמצעים להיוולדות מחדש במישור גבוה של הקיום. הדרך השנייה שמורה לבודהיסטוות נעלים אשר הגיעו לדרך הראייה. הן אינן נולדות מכוח הקארמה ומכוח רגשותיהן השליליים, אלא הודות לכוח חמלתן המכוון לכל בעלי התודעה ועל סמך תפילותיהן למען תועלתו של הזולת. הן יכולות לבחור את זמן לידתן ואת מקום לידתן כמו גם את הוריהן העתידיים. לידה מחדש שמתרחשת רק למען טובת הזולת היא גלגול מכוח החמלה והתפילה.

המשמעות של 'טולקו'

התואר 'טולקו' (גוף ההאצלה של הבודהה) שהוצמד לגלגולים מוכרים הונהג על ידי המאמינים שהשתמשו בו כתואר כבוד, אבל מאז הפך לביטוי נפוץ. בדרך כלל המונח טולקו מתייחס לאספקט מיוחד של הבודהה, אחד משלושה או ארבעה שמתוארים במרכבת הסוטרה. לאדם שכבול לחלוטין ברגשות הרסניים ובקארמה, יש פוטנציאל להשיג גוף אמת (דהרמאקאיה), שמכיל את גוף אמת החכמה ואת גוף אמת הטבע. גוף אמת החכמה מתייחס לתודעה המוארת של הבודהה אשר רואה כל דבר באופן ישיר ומדויק, כפי שהוא, ובן רגע. היא נקייה מכל הרגשות ההרסניים ומרשמיהם של רגשות אלה, תודות למצבור הזכות והחכמה שנצבר במשך זמן רב. הגוף האחרון, גוף אמת הטבע, מתייחס לטבע הריק של התודעה המוארת הכל-יודעת. שני אלה יחד הם אספקטים של הבודהות למען עצמם. אמנם מכיוון שאין הבודהות נגישים לבעלי התודעה, אלא רק לבודהות אחרים, מן ההכרח שיופיעו בגופים פיזיים שמנגישים אותם לבעלי התודעה, כדי שיוכלו לעזור להם. אכן האספקט הפיזי האולטימטיבי של בודהה הוא גוף ההנאה המוחלטת (סאמבוגאקאיה), אשר נגיש לבודהיסטוות נעלים, ולו חמש יכולות מובהקות, כמו היכולת לשכון בשמי אקאנישטה. מגוף ההנאה המוחלטת מתגשמים אין-ספור גופי האצלה או טולקואים (נירמאנאקאיה) של הבודהות, אשר מופיעים כאלים או כבני אדם ונגישים אפילו ליצורים רגילים. שני האספקטים האלה של הבודהה נקראים גופי צורה, שייעודם מופנה לכל בעלי התודעה.

לגוף ההאצלה שלושה אספקטים: א. גוף ההאצלה הנעלה כמו בודהה שאקימוני, הבודהה ההיסטורי, אשר הראה את שנים עשר המעשים של הבודהה, כמו להיוולד במקום בחירתו וכן הלאה; ב. גוף ההאצלה האוּמנותי אשר משרת אחרים על ידי הופעתו כבעל מלאכה, אמן וכו'; ג. גוף ההאצלה הגשמי שעל פיו הבודהות מופיעים בצורות שונות – כמו בני אדם, אלים, נהרות, גשרים, צמחי מרפא ועצים – כדי לעזור לבעלי תודעה. הגלגולים של מורים רוחניים שמוכרים וידועים כ'טולקואים' בטיבט שייכים לקטגוריה השלישית. רבים מהטולקואים האלה הם גופי האצלה גשמיים בעלי כישורים אמִתיים של בודהה, אבל לא כולם הם כאלה. מתוך הטולקואים של טיבט יש גלגולים של בודהיסטוות נעלים, יש בודהיסטוות בדרכי הצבירה וההכנה, ויש גם מאסטרים שעדיין לא נכנסו לדרַכיה של הבודהיסטווה. לכן התואר טולקו ניתן לגלגולים של לאמות (מורים רוחניים) על סמך היותם דומים לישויות מוארות, או על סמך קשריהם לתכונות מסוימות המאפיינות ישויות מוארות.

כפי שג'אמיאנג קיינצה וואנגפו אמר:

"גלגול, זה מה שקורה כאשר מישהו נולד מחדש לאחר שקודמו נפטר

האצלה היא כאשר התגלויות קורות ללא מות המקור."

זיהוי גלגולים

זיהוי גלגול חייו הקודמים של מישהו הונהג עוד כשבודהה שאקימוני היה בחיים. ישנן עדויות רבות בארבעת "פרקי אגאמה" של "הווינאיה פיטאקה”, ב"סיפורי ג'אטאקה”, ב"סוטרת החכמים והטפשים”, ב"סוטרת מאת הקארמות" וכו', שבהן הטאטאגאטה הראה את פעילות הקארמה, והוא מספר באינספור סיפורים איך ההשפעות של קארמות מסוימות שנוצרו בחיים קודמים באות לידי ביטוי בחיים הנוכחיים של האדם. גם מאסטרים הודיים רבים אשר חיו אחרי הבודהה, חשפו בסיפורי חייהם את מקומות לידתם הקודמים. בהודו הופצו סיפורים רבים מן הסוג הזה, אבל שיטת הזיהוי והמספוּר של גלגוליהם לא התפתחה בהודו עצמה.

שיטת זיהוי גלגולים בטיבט

עוד לפני הגעת הבודהיזם לטיבט היו במסורת הבון הילידית הטיבטית מי שטענו לקיומם של חיים קודמים ועתידיים. מאז שהופץ הבודהיזם בטיבט, כמעט כל הטיבטים מאמינים בחיים קודמים ועתידיים. חקר גלגוליהם של מורים רוחניים אשר תמכו בדהרמה, כמו גם המנהג להתפלל בדבקות למורים אלה, פרחו ברחבי טיבט. כתובים אותנטיים רבים, ספרים טיבטיים מקומיים כמו "מאני קאבום", "תורת הקאטאנג המחומשת" ואחרים כגון "ספרי תלמידי הקאדאם" ו"הזר המעוטר: תשובות לשאלות", אשר תוארו בטיבט במאה ה-11 על ידי המאסטר ההודי שאין דומה לו, דיפאנקארה אטישה, מספרים סיפורים על גלגולים של אריה אוואלוקיטשווארה, בודהיסטוות החמלה. אמנם המסורת הנוכחית של זיהוי רשמי של גלגולי מאסטרים החלה לראשונה בתחילת המאה ה-13, עם זיהוי קארמאפה פאגשי כגלגולו של קארמפה דוסום קיינפה ע"י תלמידיו ובהתאם לנבואתו. מאז היו שבעה עשר גלגולי קארמאפה במשך יותר מתשע מאות שנה. כך מאז שקונגה סאנגמו זוהה כגלגולו של קאנדרו צ'וקי דרונמה במאה ה-15, היו יותר מעשרה גלגולי סאמדינג דורג'ה פאקמו. ובכן, בקרב הטולקואים המוכרים בטיבט, ישנם נזירים ומתרגלים טאנטריים לא-נזיריים, גברים ונשים. שיטה זו של זיהוי גלגולים התפשטה בהדרגה למסורות טיבטיות אחרות וגם לבון, בטיבט. היום ישנם טולקואים מוכרים בכל המסורות הבודהיסטיות הטיבטיות – סאקיה, גלוק, קאגיו, נינגמה, ג'ונאנג ובודונג – אשר משרתים את הדהרמה. עם זאת יש לציין שגם בקרב הטולקואים יש כאלה שהם ביזיון למסורת של זיהוי הטולקואים.

גדון דרופ הכל-יודע אשר היה תלמידו הישיר של ג'ה צונגקאפא, ייסד את מנזר טאשי לונפו בצאנג ודאג לתלמידיו. הוא נפטר ב-1474 בגיל 84. למרות שבהתחלה לא נעשו מאמצים לזהות את גלגולו, אנשים נאלצו להודות בזיהויו של ילד בשם סאנגייה צ'ופל, אשר נולד בטאנאק שבצאנג (1476), בעקבות מה שהיה לו לומר על זכרונותיו מעוררי הפליאה וחסרי הדופי מחייו הקודמים. מאז החלה מסורת של חיפוש וזיהוי גלגולים עוקבים של דלאי לאמות על ידי גאדן פודראנג לאבראנג, ומאוחר יותר – על ידי ממשלת גאדן פודראנג.

דרכי זיהוי גלגולים

לאחר שהתהוותה השיטה לזיהוי הטולקואים, התפתחו וצמחו נְהלי זיהוי שונים. עם החשובים שבהם נמנים מכתב נבואי של הגלגול הקודם ושאר הנחיות וסימנים לאירועים עתידיים אפשריים; מהימנות התיאור של חייו הקודמים; זיהוי חפצים ששייכים לגלגול הקודם וזיהוי אנשים שהיו קרובים לו. מלבד אלה קיימות שיטות נוספות הכוללות פנייה לנבואה ממאסטרים רוחניים מהימנים, פנייה לנבואות של אורקלים רגילים, אשר מופיעים באמצעות מתקשרים במצב של טראנס, והתבוננות בחזיונות שמופיעים באגמים קדושים של פרוטקטורים [שומרים, מגינים] כמו להמוי לאצו, אגם קדוש מדרום ללהסה. כאשר יש יותר ממועמד אפשרי אחד, וקשה להחליט מי מהם הוא הטולקו, נוהגים לקבל החלטה סופית בעזרת שיטת כדור-הבצק (זן טאק) שלפיה קוראים בשם כוח האמת בנוכחות דמות קדושה.

האצלה לפני מות הגלגול הקודם (מא-דהיי טולקו)

גלגול הוא על פי רוב צריך להיות מישהו שנולד מחדש כבן אדם לאחר מותו. רוב בעלי התודעה הרגילים אינם יכולים להתגשם כהאצלה לפני המוות (מא-דהיי טולקו). בודהיסטוות נעלים, אשר יכולים להתגשם במאות או באלפי גופים בו-זמנית, יכולים להתגשם כהאצלה לפני מותן. על פי השיטה הטיבטית של זיהוי טולקואים, יש האצלות השייכות לאותו רצף תודעה של הגלגול הקודם, יש שקשורות לאחרים דרך כוח הקארמה ותפילות, ויש האצלות שנוצרו מכוחם של ברכות ומינוי.

הסיבה העיקרית להופעת גלגול היא הצורך להמשיך את עבודתו הלא גמורה של הגלגול הקודם ולשרת את הדהרמה ואת בעלי התודעה. כאשר הלאמה הוא יצור רגיל, במקום שיוכר גלגול של אותו זרם תודעה, אפשר שמישהו אחר עם קשרים לאותו לאמה יוכר כהאצלה של הלאמה דרך קארמה טהורה ותפילות. לחילופין, יש שלאמה ימנה לממשיכו את תלמידו או אדם צעיר אשר יוכר כהאצלתו. מאחר שניתן ליישם את האופציות האלו במקרה של ישות רגילה, האצלה לפני המוות שאיננה מאותו זרם תודעה היא אפשרית. במקרים מסוימים ללאמה גבוה אחד יהיו כמה גלגולים בו-זמנית, כגון גופים גשמיים של גוף, דיבור ותודעה וכו'. לאחרונה היו האצלות ידועות לפני המוות, כמו אלו של דודג'ום ג'יגדראל ישה דורג'ה ושל צ'וגייה טריצ'ן נגאוואנג קיינראב.

שימוש בכד הזהב

ככל שהעידן המנוון הולך ומתחזק, וככל שמזוהים יותר ויותר גלגולים של לאמות גבוהים – חלקם מתוך אינטרסים פוליטיים – כך מופעלות שיטות לא מתאימות ומפוקפקות לזיהוי מספר הולך וגדל של גלגולים, וכתוצאה מכך נגרם נזק עצום לדהרמה.

במשך הקונפליקט בין טיבט והגורקאים (1793-1791), נאלצה ממשלת טיבט לבקש את תמיכת צבא מנצ'וריה. עקב כך גורש הצבא הגורקאי מטיבט, אך לאחר מכן כתבו פקידי המנצ'ורים הצעה שמנתה 29 סעיפים בתואנה שזו באה לייעל את ניהולה של ממשלת טיבט. הצעה זו כללה את שיטת ההגרלה מתוך כד זהב לשם זיהוי הגלגולים של הדלאי לאמות, הפאנצ'ן לאמות וההוּטוּקטוּאים, תואר מונגולי שניתן ללאמות גבוהים. כך הונהג נוהל זה לזיהוי כמה גלגולי דלאי לאמה, פאנצ'ן לאמה ועוד לאמות גבוהים. סדרי הטקס נכתבו על ידי הדלאי לאמה ה-8 ג'אמפל גיאצו. גם לאחר ששיטה זו התמסדה, ויתרו עליה במקרה של הדלאי לאמה ה-9, ה-13, ובמקרה שלי – הדלאי לאמה ה-14.

אפילו במקרה של הדלאי לאמה ה-10, הגלגול האונתנטי כבר נמצא, ובפועל לא הונהג נוהל זה, אבל כדי לבדר את המנצ'ורים, הוחלט להודיע שהוא זוהה על פי הנוהל.

שיטת כד הזהב הופעלה רק במקרים של הדלאי לאמה ה-11 וה-12. למעשה, הדלאי לאמה ה-12 כבר הוכר לפני שהנוהל הונהג. אם כן היה רק מקרה אחד שבו דלאי לאמה זוהה על ידי שימוש בשיטה זו. גם לגלגולי הפאנצ'ן לאמה לא השתמשו בשיטה זו, פרט לגלגול השמיני והתשיעי. השיטה נכפתה על הטיבטים על ידי המנצ'ורים, אבל הטיבטים לא האמינו בה כי הייתה נטולת כל איכות רוחנית. אף שלוּ השתמשו בה ביושרה, נראה שהיינו יכולים לדמות אותה לחיזוי בשיטת כדור הבצק (זן טאק).

ב-1880, בזמן זיהויו של הדלאי לאמה ה-13 כגלגולו של ה-12, עדיין היו קיימים שרידים של יחסי כהן-פטרון בין טיבט למנצ'וריה. הוא הוכר כגלגולו המדויק על ידי הפאנצ'ן לאמה ה-8, על פי הנבואות של אורקלי הנצ'ונג והסאמייה ועל פי חזיונות שהופיעו בלהמוי לאצו, ולכן לא השתמשו בנוהל כד הזהב. את זה ניתן להבין בבירור מצוואתו האחרונה של הדלאי לאמה ה-13 בשנת קוף המים (1933), ובה הוא מצהיר:

"כפי שכולכם יודעים- לא נבחרתי בדרך המקובלת על ידי הטלת פור מתוך כד הזהב, אלא שבחירתי נחזתה ונובאה. על פי כל הנבואות והחיזויים האלה, הוכרתי כגלגולו של הדלאי לאמה והוכתרתי".

כאשר זוהיתי כגלגולו ה-14 של הדלאי לאמה ב-1939, כבר באו אל קצם יחסי הכהן-פטרון בין טיבט לסין. לכן לא התעוררה כל שאלה בדבר הצורך לאמת את הגלגול על ידי שימוש בכד הזהב. ידוע היטב שיורש העצר (Regent) של טיבט והעצרת הלאומית הטיבטית עקבו אחר נוהל זיהוי גלגולו של הדלאי לאמה בהסתמכם על נבואות של לאמות גבוהים, אורקלים וחזיונות שנצפו בלהמוי לאצו; לסינים לא הייתה כל מעורבות בתהליך זה. בדיעבד כמה פקידים סיניים מודאגים של הגאומינטנג [ממשלת סין דאז] הפיצו שקרים בעיתונות וטענו שהסכימו לוותר על השימוש בכד הזהב וכי ווּ צ'ונג-צין פיקח על הכתרתי, וכן הלאה. השקר הזה נחשף על ידי נגאבו נגאוואנג ג'יגמה, סגן יו"ר הוועדה המייעצת של הקונגרס הלאומי העממי, אשר נחשב בעיני סין העממית לאדם מתקדם ביותר, במושב השני של הקונגרס העממי החמישי של האזור האוטונומי הטיבטי [א"א טיבט; לעתים: המחוז האוטונומי הטיבטי] (31 יולי 1989). עניין זה הובהר בסופו של הנאום, שבו נתן הסבר מפורט לאירועים והציג ראיות מתועדות, דרש נגאבו נגאוואנג ג'יגמה: "איזו סיבה יש למפלגה הקומוניסטית ללכת בעקבות ממשלת הגאומינטנג ודרכיה השקריות?"

אסטרטגיה מטעה ותקוות כוזבות

בעבר הקרוב היו מקרים של מנהלי אחוזות עשירות של לאמות שגילו חוסר אחריות והפעילו שיטות בלתי ראויות כדי לזהות גלגולים אשר ערערו את הדהרמה, את קהילת הנזירים ואת החברה שלנו. יתר על כן מאז תקופת המנצ'ו, הרשויות הפוליטיות הסיניות עוסקות באופן חוזר ונשנה בשיטות רמייה שונות, וככל שהתערבו בעניינים טיבטיים ומונגוליים, כן עשו שימוש בבודהיזם, במאסטרים בודהיסטיים ובטולקואים ככלי להשגת מטרותיהם הפוליטיות. היום השליטים הסמכותיים של סין העממית, אשר כקומוניסטים דוחים כל אמונה דתית ובמקביל מתעסקים בענייני דת, השליטו "מערכת של חינוך מחדש", לכאורה, והצהירו על הוראה מס' 5 שמשמעה שליטה וזיהוי טולקואים. הוראה זו נאכפת מאז 1 בספטמבר 2007. זה מקומם ומכפיש. אכיפת שיטות לא מתאימות לזיהוי טולקואים כדי להכחיד את המסורות הטיבטיות הייחודיות שלנו, גורמת נזק שיהיה קשה לתקנו.

עוד אמרו שליטי סין שהם מחכים למותי ושהם יכירו בדלאי לאמה ה-15 על פי בחירתם. מן הנהלים וההוראות החדשים ומן ההצהרות שבאו בעקבותיהם, עולה בבירור שיש להם אסטרטגיה מפורטת שמטרתה לרמות את הטיבטים, את מאמיני המסורת הבודהיסטית ואת הקהילה העולמית. אשר על כן ומכיוון שיש לי אחריות להגן על הדהרמה ועל בעלי התודעה ולהכשיל תחבולות הרסניות כאלו, אני מצהיר את הדברים שלהלן.

הגלגול הבא של הדלאי לאמה

כפי שכבר הזכרתי, גלגול הוא תופעה שמתרחשת מכוח רצונו הטוב של האדם המעורב בדבר, או לפחות מכוח הקארמה, הזכות והתפילות שלו. לכן לאדם המתגלגל יש סמכות לגיטימית ובלעדית להחליט איפה ומתי ייוולד מחדש וכיצד הגלגול הזה יזוהה. זוהי מציאות שאיש אינו יכול לכפות בכוח או בעורמה על האדם עצמו. אשר על כן הקומוניסטים הסיניים – אשר דוחים מכול וכול את הרעיון של חיים קודמים או עתידיים, לא כל שכן את המושג של גלגולי הטולקואים – אינם רשאים להתערב בשיטת זיהוי הגלגולים, בפרט בגלגוליהם של הדלאי לאמות ושל הפאנצ'ן לאמות. התערבות חצופה כזו סותרת את האידאולוגיה הפוליטית שלהם-עצמם וחושפת את הסטנדרט הכפול שלהם. אם המצב הזה יימשך בעתיד – לא יוכלו הטיבטים, ואלה ההולכים בדרכו של הבודהיזם הטיבטי, להכיר בו או לקבלו.

כאשר אהיה בערך בן תשעים, אתייעץ עם הלאמות הגבוהים של מסורות הבודהיזם הטיבטי, עם הציבור הטיבטי ועם שאר האנשים שקשרו את עצמם לדרכו של הבודהיזם הטיבטי, ואעשה הערכה מחדש בשאלה אם יש להמשיך או לבטל את המוסד של הדלאי לאמה. על הבסיס הזה נקבל החלטה. אם יוחלט שהגלגול של הדלאי לאמה יימשך ושיש צורך להכיר בדלאי לאמה ה-15, תוטל האחריות לכך בעיקר על הפקידים הרלוונטיים של נאמנות גאדן פוצ'אנג של הדלאי לאמה. הללו יתייעצו עם מנהיגים שונים של המסורות הבודהיסטיות הטיבטיות ועם מגֵני דהרמה מושבעים ואמינים, אשר קשורים קשר אמיץ לשושלת הדלאי לאמות. עליהם לטכס עצה עם אותן ישויות הנוגעות בדבר ולהוציא לפועל את נְהלי החיפוש והזיהוי על פי מסורת העבר. אשאיר הוראות כתובות ברורות בעניין זה. זכרו שמלבד הגלגול אשר מזוהה בשיטות לגיטימיות, אין להכיר במועמד שנבחר מטעמים פוליטיים על ידי אדם כלשהו, ודאי לא במי שנבחר על ידי אנשי סין העממית.

הדלאי לאמה

דהרמסלה

(תורגם מטיבטית)
תודות לחנה ויס ונדין קלברמן על התרגום והעריכה.

_________________________________

תרגום לעברית מאנגלית

סוגריים עגולים () במקור , סוגריים ישרים [] מכילים הערות המתרגם לקורא בעברית

המקור באנגלית: http://www.dalailama.com/messages/tibet/reincarnation-statement

 

 

 

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"מעבר לדת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

כבוד הדלאי לאמה פורש בספרו תוכנית פורצת דרך הפונה גם אל מיליוני האנשים שאינם רואים בעצמם חלק משום מסורת דתית אך עדיין כמהים לחיים שיש בהם סיפוק רוחני ועשייה למען עולם טוב יותר. למידע נוסף ורכישה