ספרייה ולימוד

תרמו עכשיו לידידי הדהרמה וסייעו לנו להמשיך בפעילות! ניתן לתרום בהעברה בנקאית לזכות ידידי הדהרמה, בנק הפועלים סניף היצירה 459, חשבון 11197 - ולציין את מטרת ההעברה ** או ללחוץ על כפתור הפייפאל תרומה עבור ידידי הדהרמה דרך פייפאל

סוטרת מהות החכמה

בשפה ההודית: בָּהגָווָאטִי פּרַג'נִיָאפָּהארָמִיטָה הְרִידָיָה

בשפה הטיבטית: צ'וֹם-דֶן-דֶה-מָה שֶרַבּ קִי פּהֵרוֹל-טוּ-צִ'ינ-פּהֵי נְיִינְג-פּוֹ

♥♥♥

אשתחווה לשלוש האבנים היקרות הנעלות.

כך שמעתי, פעם אחת ישב הבָּהגָווָאן בהר פסגת הנשר, ברַגָ'אגרִהָה, יחד עם סנגהה גדולה של נזירים בעלי הסמכה מלאה וסנגהה גדולה של בּוֹדהִיסַטווֹת. באותה העת היה הבָּהגָווָאן שקוע בייצוב מדיטטיבי של מניית התופעות, הקרוי "הבהרה מעמיקה".

כמו כן, באותה העת התבונן הבּוֹדהִיסַטווה מָהָאסַטווה אַריָא אָווָאלוֹקִיטֶשווָארָה רב העוצמה במעשה המעמיק של שלמות החכמה והתבונן אף בחמשת המצרפים האלה כריקים מעצם טבעם.

ואז, מכוח הבודהה, אמר כך שָארִיפּוּטרָה הנכבד לבּוֹדהִיסַטווה מָהָאסַטווה אַריָא אָווָאלוֹקִיטֶשווָארָה רב העצמה: "כיצד יתאמן אותו בן השושלת הרוצה לעסוק במעשה המעמיק של שלמות החוכמה?"

משאמר זאת, השיב כך הבּוֹדהִיסַטווה מָהָאסַטווה אַריָא אָווָאלוֹקִיטֶשווָארָה רב העוצמה לשָארִיפּוּטרָה הנכבד: "שָארִיפּוּטרָה, בן השושלת או בת השושלת הרוצים לעסוק במעשה המעמיק של שלמות החכמה יתבוננו כך – יתבוננו עד תום אף בחמשת המצרפים האלה כריקים מעצם טבעם. החומר ריק, הריקוּת היא חומר, אין ריקוּת מלבד חומר, ואף אין חומר מלבד ריקוּת; כמו כן תחושות, הבחנה, גורמים מורכבים ותודעה ריקים.

"שָארִיפּוּטרָה, כך כל התופעות הן ריקות, נטולות מאפיינים, לא נוצרות, לא פוסקות, נטולות זיהומים, מופרדות מזיהומים, ללא התמעטות, ללא התמלאות.

"שָארִיפּוּטרָה, לפיכך לריקוּת אין חומר, אין תחושות, אין הבחנה, אין גורמים מורכבים, אין תודעה; אין עין, אין אוזן, אין אף, אין לשון, אין גוף, אין תודעה מנטלית; אין חומר, אין צלילים, אין ריחות, אין טעמים, אין מושאי מישוש, אין תופעות; אין מרכיבי עין, אין מרכיבי תודעה מנטלית ועד למרכיבי התודעה המנטלית העיקרית; אין בערות, אין הכחדת הבערות ועד להזדקנות ומוות ואף אין הכחדת הזדקנות ומוות. כמו כן, אין סבל, מקור, היפסקות ודרך; אין חכמה נשגבת, אין השגה, ואף אין אי-השגה.

"שָארִיפּוּטרָה, לפיכך, משום שאין השגה, מסתמכים הבּוֹדהִיסַטווֹת על שלמות החכמה ושוהים בה; משום שבתודעתם אין מערפלים אין בהם פחד; משחלפו כליל מעבר לשגוי, הם מגיעים לשלמות של החלוף מעבר לצער. כמו כן, בהסתמך על שלמות החכמה הגיעו כל הבודהות השוכנים בשלושת הזמנים לבּוּדהִיוּת שלמה לחלוטין, ההארה השלמה בהחלט.

"לפיכך, מנטרת שלמות החכמה, מנטרת הידיעה הכבירה, המנטרה שאין נעלה ממנה, המנטרה המשתווה למה שאין שווה לו, המנטרה המשכינה כליל שלווה בכל הסבל, משום שהיא אינה שקרית דע שהיא אמיתית. מנטרת שלמות החכמה נאמרת:

טָאיָאטָה גָטֶה גָטֶה פָּהארָגָטֶה פָּהארָסַמגָטֶה בּוֹדהִי סוֹהָא*

"שָארִיפּוּטרָה, על הבּוֹדהִיסַטווה מָהָאסַטווה להתאמן כך בשלמות החכמה המעמיקה."

ואז יצא הבָּהגָווָאן מהייצוב המדיטטיבי הזה ונשא מילות שבח לבּוֹדהִיסַטווה מָהָאסַטווה אַריָא אָווָאלוֹקִיטֶשווָארָה רב העצמה: "טוב מאוד, טוב מאוד, בן השושלת זה כך. בן השושלת, זה כך, יש לעסוק בשלמות החכמה המעמיקה כפי שציינת והטַטהָאגָטוֹת אף הם ישמחו בכך."

משהעניק הבָּהגָווָאן את אמירתו כך, שמחו שָארִיפּוּטרָה הנכבד, הבּוֹדהִיסַטווה מָהָאסַטווה אַריָא אָווָאלוֹקִיטֶשווָארָה רב העוצמה, הסובבים האלה כולם, בצירוף הישויות השמימיות, בני האנוש, הישויות השמימיות למחצה והגַנדהַארוָוה, ושיבחו את שאמר הבָּהגָווָאן.

 

* זה כך: חלף, חלף, חלף מעבר, חלף עד תום מעבר, הארה, לוּ יהי

תרגום מטיבטית לעברית: הנזיר פונצוק (גיא)

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"להגיע להארה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

"להגיע להארה" הוא ספר חשוב ומהותי בו פורש בפנינו הדלאי לאמה, בדרך בהירה ומעשית, את שלבי התרגול הרוחני בדרך להשגת מצב ההארה שלמה, מצב תודעה שהוא הרמה הגבוהה ביותר של ההתפתחות הרוחנית. למידע נוסף ורכישה