ספרייה ולימוד

ברוח המסורת הבודהיסטית, המורה, וכן הצוות המארגן פועלים בהתנדבות מלאה ואינם מקבלים כל שכר. גם ההשתתפות בקורס זה הינה על בסיס תרומה (דאנה) וללא ציון סכום מוגדר, כדי לאפשר לכל הרוצים להשתתף בקורס לעשות זאת בשמחה ולתרום כפי יכולתם ומתוך רצון ונדיבות הלב.
תרומותיכם, אותן ניתן לעשות בכל עת הן לפני השיעור והן לאחריו, מיועדות לכיסוי כל ההוצאות הארגוניות ולמתן דאנה כהוקרת תודה למורה.
All our activities are organized by volunteers and are offered without any price tag attached. Yet there are some costs to cover and for that we are asking for your donations.
All remaining donations after covering the costs will be offered to the precious teacher.

שלושת היבטי הדרך העיקריים – לאמה צונג קאפה

אשתחווה ללאמות הנכבדים הראשונים במעלה

1
אסביר כמיטב יכולתי
את משמעות תמצית כל כתבי הכובשים,
הדרך המהוללת בפי צאצאי הכובשים הנשגבים,
השער לבני המזל השואפים לחירות.

2
הקשיבו בצלילות דעת, אתם בני המזל,
אשר מבלי להיקשר לתענוגות הקיום
באמצעות השקעת מאמץ בהפיכת פנאי והזדמנות למלאי משמעות
מפנים את תודעתכם אל הדרך המהנה את הכובשים.

3
ללא תודעת היחלצות ודאית טהורה, אין דרך להשקיט
את החתירה לפירות העונג של אוקיינוס הקיום,
ומאחר והיצורים החיים כבולים כליל על ידי ההיקשרות לקיום-
ראשית בקש את תודעת ההיחלצות הוודאית.

4
באמצעות הרגלת התודעה בכך שפנאי והזדמנות קשים להשגה
ובכך שחיים אלה לא יימשכו זמן רב, הפסק את דבקותך בחיים האלה.
באמצעות חשיבה חוזרת ונשנית על תוצאות הקרמה שאינן מוטעות
ועל הסבל בקיום המעגלי, הפסק את דבקותך בחיים הבאים.

5
באמצעות התרגלות כזאת, כאשר הייחול
לפלאות הקיום המעגלי אינו עולה בך ולו אף לרגע,
וכאשר התודעה השואפת לחירות עולה בך יום וליל,
נולדה בך תודעת ההיחלצות הוודאית.

6
אך אם תודעה זו של ההיחלצות הוודאית אינה מאוחדת
עם כינון התודעה הטהורה – היא לא תהפוך לגורם
לאושר המושלם של ההארה הגבוהה ביותר.
לפיכך הנבונים מכוננים את תודעת ההארה העילאית.

7
נסחפים בזרמי ארבעת הנהרות רבי העוצמה,
כבולים בחוזקה בכבלי הקרמה שכה קשה לעוצרה,
לכודים ברשת הברזל של האחיזה בעצמי,
אפופים כליל בחשכת הבערות השחורה, הגדולה

8
נולדים עד אין קץ ב[מעגל] הקיום ובלידתם
מיוסרים ללא-הרף בשלושת סוגי הסבל,
לאחר שחשבת על מצב [בעלי התודעה], אמהותיך,
שהגיעו לידי כך – כונן את התודעה העילאית.

9
אף אם הורגלת בתודעת ההיחלצות הוודאית ובתודעת ההארה,
אם החוכמה המבינה את אופן הקיום ]הסופי] אינה ברשותך,
לא תוכל לקטוע את שורש הקיום.
לפיכך השקע מאמץ באמצעים להבין נכוחה את ההתהוות התלויה.

10
מי שרואה שגורם ותוצאה לעולם אינם מוטעים
עבור כל התופעות במעגל הקיום ובנירוונה,
ושהורס את כל מושאי הצפייה [של התודעה האוחזת בקיום אמיתי]
עלה על הדרך המהנה את הבודהה.

11
חזות היא התהוות תלויה שאינה מוטעית,
ריקות משוחררת מטענות [לקיום מעצם טבעו] –
כל עוד שתי הבנות אלו מופיעות כנפרדות
עדיין לא הבנת את מחשבת המוני*.

12
כאשר [ שתי הבנות חודרות אלו קיימות] בו זמנית ולא לחילופין,
מראייה בלבד שההתהוות התלויה בלתי מוטעית,
כל אופני התפיסה של מושא התודעה ההחלטית* נהרסים –
ברגע זה הושלם ניתוח ההשקפה.

13
יתר על כן, חזות מסלקת את קיצוניות הקיום,
ריקות מסלקת את קיצוניות האי-קיום.
כאשר הבנת את האופן בו הריקות מופיעה כגורם ותוצאה,
אינך נשבה בהשקפה קיצונית.

14
כך, כשהבנת נכוחה את הנקודות החיוניות
של שלושת היבטי הדרך העיקריים,
הסתמך על התבודדות, כונן את כוח המאמץ הנלהב,
והשג במהרה את המטרה הסופית, בני.

כך הנחה הבהיקשו המהולל, המלומד ביותר לובסנג דרגפה את טצה-קהו-פון-פו נגק-וונג טרגפה

* הבודהה
* האחיזה בעצמי.

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

Timeless Quotes From the Buddha

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"טיפוח הפוטנציאל האנושי"

ג'טסונמה טנזין פאלמו  

בספרה "טיפוח הפוטנציאל האנושי" (שש השלמויות) מעניקה לנו ג'טסונמה טנזין פאלמו מבט רחב על האימון הבודהיסטי מעבר לישיבה על הכרית. ספרה הינו תרגום הקורס שנתנה בישראל ב-2006. למידע נוסף ורכישה