ספרייה ולימוד

ברוח המסורת הבודהיסטית, המורה, וכן הצוות המארגן פועלים בהתנדבות מלאה ואינם מקבלים כל שכר. גם ההשתתפות בקורס זה הינה על בסיס תרומה (דאנה) וללא ציון סכום מוגדר, כדי לאפשר לכל הרוצים להשתתף בקורס לעשות זאת בשמחה ולתרום כפי יכולתם ומתוך רצון ונדיבות הלב.
תרומותיכם, אותן ניתן לעשות בכל עת הן לפני השיעור והן לאחריו, מיועדות לכיסוי כל ההוצאות הארגוניות ולמתן דאנה כהוקרת תודה למורה.
All our activities are organized by volunteers and are offered without any price tag attached. Yet there are some costs to cover and for that we are asking for your donations.
All remaining donations after covering the costs will be offered to the precious teacher.
  • קורס:
  • מורה:
  • תאריך: 28.09.2017

תפילת שלושת הרצפים

תפילת שלושת הרצפים (השתחוות, ציטטה מסוטרה, הקדשה)
Gyun Chag Sumpa

המורה, הבָּהגָווָאן, הטַטְהָאגָטָה, האָרהַנֱט, הבודהה המושלם לחלוטין
הניחן בידע ובנוהַג חיובי, הסוּגָטָה, יודע העולם, הנווט מאלף היצורים, שאין עליון ממנו, מורם של בני אנוש וישויות שמימיות, הבהגוואן בודהה הכובש המהולל שאקיאמוּני – [לך] אשתחווה ואגיש מנחות ו[בך] אבקש מקלט. (X3)

Ton-pa Chom-den-de De-shin-shek-pa Dra-chom-pa Yang-dak-par Dzog-pei sang-gye rig-pa dang zhab-su den-pa de-war-shek-pa jik-ten khyen-pa kye-bu dul-wei kha-lo-gyur-wa la-na-me-pa lha dang mi nam kyi ton-pa-sang-gye chom-den-de pel gyal-wa shakya-thub-pa la chag-tshel-lo cho-do kyab-su-chio[X3]

1. בהיוולדך, הראשי בבני האנוש,
לאחר שצעדת שבעה צעדים על האדמה הגדולה הזו,
אמרת: "אני העילאי בעולם הזה",
באותו הזמן, החכם, לך אשתחווה.

Gang tse kang nyi tso-wo khyo tam tse
Sa chen di la gom-pa dun bor ne
Nga ni jik-ten di na chog che sung
De tse khe-pa khyo la chag-tsel-lo

2. ניחן בגוף טהור, חומר עילאי ומנעים,
אוקיינוס חוכמה נשגבת, דמוי הר זהב,
תהילה הקורנת בשלושת העולמות,
המגן שהשיג את העילאי – לך אשתחווה.

Nam-dak ku nga chog-tu suk zang-wa
Ye-she gya-tso ser-kyi lhung-po dra
Drag-pa jik-ten sum na lham-me-wa
Gon-po chok nye khyo la chag-tse-lo

3 בעל סימנים עילאיים, פני ירח ללא רבב,
כצבע הזהב – לך אשתחווה;
נטול אבק כמותך, אין בשלושת העולמות,
בעל החוכמה הנשגבת שאין שווה לה – לך אשתחווה.

Tsen chog den-pa dri-me da-wei zhal
Ser-dok dra-wa khyo la chag-tsel-lo
Dul drel khyo dra si-pa sum ma chi
Nyam-me khyen-chen khyo la chag-tsen-lo

4 המגן שחמלתו עצומה,
המורה באמצעות ידיעת הכול,
שדה אוקיינוס איכויות פוטנציאל הזכות –
לטַטהָאגָטָה אשתחווה.

Gon-po thuk-je-che den-pa
Tham-che khyen-pe ton-pa-po
So-nam yon-ten gya-tso zhing
De-zhin-shek la chag-tsel-lo

5 הטוהר המפריד מתשוקת היקשרות,
החיוביות המשחררת מלידות שליליות,
אחת במושא המוחלט, עילאית –
לדהרמת השלווה אשתחווה.

Dag-pe do-chag drel-war gyur
Ge-wei ngen-song le dol zhing
Chig-tu don-dam chog-gyur-pa
Zhi-gyur cho la chag-tsel-lo

6 משהשתחררו אף מורים את דרך השחרור,
שוהים כליל באימונים הטהורים,
ניחנים באיכויות השדה הנשגב –
אף לסַנֱגְהָה אשתחווה.

Drol ne drol-wei lam yang ton
Lap-pa dag la rab-tu ne
Zhing gi dam-pa yon-ten den
Ge-dun la yang chag-tsel-lo

7 אל תבצע כל פעולה שלילית,
עשה פעולות חיוביות באופן מושלם,
אלף כליל את תודעתך,
זוהי תורת הבודהה.

Dig-pa chi-yang mi ja zhing
Ge-wa phun-sum-tshog-par che
Rang-gi sem ni yong-su dul
Di ni sang-gye ten-pa yin

8 ככוכב, כטשטוש, כלהבת מנורה,
כאשליה, כטיפת טל, כבועה,
כחלום, כברק, כענן –
ראה כך את התופעות המורכבות.

Kar-ma rab-rib mar-me dang
Gyu-ma zil-ba chu-bur dang
mi-la lok dang trin ta-bur
du-je cho nam de-tar ta

9 לו בכוח פוטנציאל זכות זה, משהשגתי את
מצב ראיית הכול, אאלף את אויב-הפגמים,
ואשחרר את היצורים הנודדים מאוקיינוס הקיום
הסוער בגלי ההזדקנות, החולי והמוות.

So-nam di-yi tham-che zig-pa-yi
Go-phang thob ne kyon-gyi dra tul ne
Ga dang na dang chi-wei lab trug-pei
Si-pei tso le drowa drol-war shog

*

בית 7 – הוא ציטוט מתוך כתבי הווינאיה
בית 8 – הוא ציטוט מתוך סוטרת חותך היהלום.

מטיבטית – הנזיר פונצוק.
עריכה – גילה פנפיל, ינואר 2012

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

The Life Of The Buddha - Full BBC Documentary

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"טיפוח הפוטנציאל האנושי"

ג'טסונמה טנזין פאלמו  

בספרה "טיפוח הפוטנציאל האנושי" (שש השלמויות) מעניקה לנו ג'טסונמה טנזין פאלמו מבט רחב על האימון הבודהיסטי מעבר לישיבה על הכרית. ספרה הינו תרגום הקורס שנתנה בישראל ב-2006. למידע נוסף ורכישה