ספרייה ולימוד

ברוח המסורת הבודהיסטית, המורה, וכן הצוות המארגן פועלים בהתנדבות מלאה ואינם מקבלים כל שכר. גם ההשתתפות בקורס זה הינה על בסיס תרומה (דאנה) וללא ציון סכום מוגדר, כדי לאפשר לכל הרוצים להשתתף בקורס לעשות זאת בשמחה ולתרום כפי יכולתם ומתוך רצון ונדיבות הלב.
תרומותיכם, אותן ניתן לעשות בכל עת הן לפני השיעור והן לאחריו, מיועדות לכיסוי כל ההוצאות הארגוניות ולמתן דאנה כהוקרת תודה למורה.
All our activities are organized by volunteers and are offered without any price tag attached. Yet there are some costs to cover and for that we are asking for your donations.
All remaining donations after covering the costs will be offered to the precious teacher.

תרגול בודהיצ'יטה \\ Practicing Bodhicitta

בבוקר, בעת היקיצה, כדאי שניקח על עצמנו את ההתחייבות הבאה: .לאורך כל היום, אזכור את הבודהיצ'יטה "

בזמן האכילה, ההתלבשות, המדיטציה .בכל אשר אפנה – אתרגל זאת ללא הרף אם תפרח מזכרוני, אזכיר לעצמי.

".בהיותי בתשומת לב לא ארשה לתודעתי לנדוד למצבים של כעס, השתוקקות ובורות

עלינו לעשות מאמץ של ריכוז כדי לשמור על התחייבות זו. ובלילה, לפני שנלך לישון, עלינו להתבונן בעצמנו ולבדוק כמה בודהיצ'יטה יכולנו לייצר, עד כמה יכולנו לעזור לאחרים והאם כל מעשינו היו בהתאם להודאות, תוך כדי שאנו מתוודים על טעויות שנעשו במהלך היום ובליווי החלטה של מודעות נחושה כי החל ממחר והלאה, בתוך 24 שעות, או בתוך חודש או לפחות בתוך שנה, יהיו בידינו כמה סימנים לשיפור. עלינו לחשל את עצמנו כדי שלא נתייאש מהעבודה הדרושה כדי לזנוח את הפגמים שבנו. אם במהלך היום לא היו פעולותינו בניגוד להוראות והצלחנו לקיים גישה אלטרואיסטית, אזי עלינו לשמוח, עם המחשבה:

.היום היה זה יום מועיל, זכרתי את שלימד אותי המורה שלי ופעלתי כדי להגשים את רצונותיו"

."מחר אצליח עוד יותר, ואף יותר מכך ביום שלאחריו .כך ניתן להבטיח את צמיחתה של הבודהיצ'יטה בנו.

In the morning, on waking, we should make the following pledge :'Throughout the whole of today, I will remember Bodhicitta.

Eating, dressing, meditating, wherever I go, I will practice it constantly.

Should it slip my mind, I will remind myself. Mindful of it, I will not allow myself to wander into states of anger, desire or ignorance.'

We should make a concerted effort to keep this vow and at night, before going to sleep, we should examine ourselves as to how much we have been able to generate Bodhicitta, how much we have been able to help others and whether all our actions have been in accordance with the teachings, confessing the day's faults and resolving that, from the next day onwards, within 24 hours, or a month, or at least within a year, we will have some signs of improvement. We should steel ourselves so as not to be daunted by the work of abandoning defects. If during the day our actions have not been contrary to the teachings and we have maintained an altruistic attitude, then we should be happy, thinking:

'Today has been a useful day, I have remembered what my teacher has taught me and this is to accomplish his wishes. Tomorrow I will do better than today, and even better the day after.'

This is how to ensure the growth of our Bodhicitta.

from: Dilgo Khyentse

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"מעבר לדת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

כבוד הדלאי לאמה פורש בספרו תוכנית פורצת דרך הפונה גם אל מיליוני האנשים שאינם רואים בעצמם חלק משום מסורת דתית אך עדיין כמהים לחיים שיש בהם סיפוק רוחני ועשייה למען עולם טוב יותר. למידע נוסף ורכישה