ספרייה ולימוד

Green Tara Mantra -108 Repetitions

The Mantra on "dalieh du dalieh dulieh souha" is the Green Tara mantra of Tibetan Buddhism sung by Chinese artist Su Ching-yen.

In Tibet "Om Tare Tuttare Ture Soha"

In Sanskrit "Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā"

Tibetan culture, and some others, green is considered to include all the other colors. The practice of Green Tara helps to overcome fear and anxiety, but devotees also believe that she can grant wishes, eliminate suffering of all kinds and bring happiness. When called upon, she instantaneously saves us from eight specific calamities. (Another lineage describes 16.) The First Dalai Lama lists the 8, and interprets them as representative of corresponding defects, flaws, or obscurations: 1) lions and pride 2) wild elephants and delusions 3) forest fires and hatred 4) snakes and envy 5) robbers and fanatical views 6) prisons and avarice 7) floods and lust 8) demons and doubt

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

OM represents Tara's sacred body, speech and mind.

TARE means liberating from all discontent.

TUTTARE means liberating from the eight fears, the external dangers, but mainly from the internal dangers, the delusions.

TURE means liberating from duality; it shows the true cessation of confusion.

SOHA means "may the meaning of the mantra take root in my mind."

 Thanks to all Divine Artists around the world that were used in the making of this educational/non-profit meditation tool video in these Kali Yuga times.

According to Tibetan Buddhism's beliefs, this mantra can not only eliminate diseases, troubles, disasters and karma, but will also bring believers blessings, longer life and even the wisdom to transcend one's circle of reincarnation.

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

Healing From A War 2012 By Venerable Chodron

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"מעבר לדת"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

כבוד הדלאי לאמה פורש בספרו תוכנית פורצת דרך הפונה גם אל מיליוני האנשים שאינם רואים בעצמם חלק משום מסורת דתית אך עדיין כמהים לחיים שיש בהם סיפוק רוחני ועשייה למען עולם טוב יותר. למידע נוסף ורכישה