ספרייה ולימוד

תרמו עכשיו לידידי הדהרמה וסייעו לנו להמשיך בפעילות! ניתן לתרום בהעברה בנקאית לזכות ידידי הדהרמה, בנק הפועלים סניף היצירה 459, חשבון 11197 - ולציין את מטרת ההעברה ** או ללחוץ על כפתור הפייפאל תרומה עבור ידידי הדהרמה דרך פייפאל

HOMAGE TO THE TWENTY-ONE TARAS

OM JE-TSÜN-MA PAG-MA DRÖL-MA-LA CHAG-TSEL-LO
אום ג'ה טצונ-מה פג-מה דרול-מה-לה צ'ג-צל-לו

OM Homage to the Venerable Arya Tara

1 CHAG-TSEL DRÖL-MA NYUR-MA PAA-MO
מו א-פ-א צ'ג-טצל דרול-מה ניור-מה פה-א-

Homage to you, Tara, the swift heroine,

CHÄN-NI KÄ-CHIG LOG-DANG DRA-MA
צ'ן-ני-קה-ציג לוג-דנג דרה-מה

Whose eyes are like an instant flash of lightning,

JIG-TEN SUM-GÖN CHU-KYE SHÄL-GYI
ג'יג-טן סום-גון צ'ה-קיה של-גיי

Whose water-born face arises from the blooming lotus

GEY-SAR JE-WA LÄ-NI JUNG-MA
גיי-סר ג'ה-ווה לה-ני ג'ונג-מה

Of Avalokiteshvara: protector of the three worlds.

2 CHAG-TSEL TÖN-KÄI DA-WA KÜN-TU
צ'ג-טצל טן-קיי דה-ווה קון טו

Homage to you, Tara, whose face is like

GANG-WA GYA-NI TSEG-PAI SHÄL-MA
גנג

One hundred full autumn moons gathered together,

KAR-MA TONG-TRAG TSOG-PA NAM-KYI

Blazing with the expanding light

RAB-TU CHE-WAI Ö-RAB BAR-MA

Of a thousand stars assembled.

3 CHAG-TSEL SER-NGO CHU-NÄ KYE-KYI

Homage to you, Tara, born from a golden-blue lotus,

PÄ-ME CHAG-NI NAM-PAR GYÄN-MA

Whose hands are beautifully adorned with lotus flowers,

JIN-PA TSON-DRÜ KAA-TUB ZHI-MA

You who are the embodiment of giving, joyous effort, asceticism,

ZÖ-PA SAM-TÄN CHÖ-YUL NYI-MA

Pacification, patience, concentration and all objects of practice.

4 CHAG-TSEL DE-ZHIN SHEG-PAI TSUG-TOR

Homage to you, Tara, the crown pinnacle of those thus gone,

TAA-YÄ NAM-PAR GYEL-WAR CHÖ-MA

Whose deeds overcome infinite evils,

MA-LÜ PA-RÖL CHIN-PA TOB-PAI

Who have attained transcendent perfections without exception,

GYEL-WAI SÄ-KYI SHIN-TU TEN-MA

And upon whom the sons of the Victorious Ones rely.
5 CHAG-TSEL TÜT-TAA-RA HUM YIG-GE

Homage to you, Tara, who with the letters TUTTARA HUM

DÖ-DANG CHOG-DANG NAM-KAA GANG-MA

Fill the (realms of) desire, direction and space,

JIG-TEN DÜN-PO ZHAB-KYI NÄN-TE

Whose feet trample on the seven worlds

LÜ-PA ME-PAR GUG-PAR NÜ-MA

And who are able to draw all the beings to you.

6 CHAG-TSEL GYA-JIN ME-LHA TSANG-PA

Homage to you, Tara, venerated by Indra, Agni,

LUNG-LHA NA-TSOG WONG-CHUG CHÖ-MA

Brahma, Vayu and Ishvara,

JUNG-PO RO-LANG DRI-ZA NAM-DANG

Praised by the assembly of spirits, raised corpses,

NÖ-JIN TSOG-KYI DÜN-NÄ TÖ-MA

Ghandarvas and all yakshas.

7 CHAG-TSEL TRÄ-CHE JA-DANG PE-KYI

Homage to you, Tara, whose TRAD and PHAT

PA-RÖL TRÜL-KOR RAB-TU JOM-MA

Destroy entirely the magical wheels of others.

YÄ-KUM YÖN-KYANG ZHAB-KYI NÄN-TE

With your right leg bent and left outstretched and pressing,

ME-BAR TRAG-PA SHIN-TU BAR-MA

You burn intensely within a whirl of fire.

8 CHAG-TSEL TU-RE JIG-PA CHEN-PO

Homage to you, Tara, the great fearful one,

DÜ-KYI PAA-WO NAM-PAR JOM-MA

Whose letter TURE destroys the mighty demons completely,

CHU-KYE SHEL-NI TRO-NYER DÄN-DZÄ

Who with a wrathful expression on your water-born face

DRA-WO TAM-CHÄ MA-LÜ SÖ-MA

Slay all enemies without an exception.

9 CHAG-TSEL KON-CHOG SUM-TSÖN CHAG-GYAI

Homage to you, Tara, whose fingers adorn your heart

SOR-MÖ TUG-KAR NAM-PAR GYÄN-MA

With a gesture of the Sublime Precious Three,

MA-LÜ CHOG-KYI KOR-LÖ GYÄN-PAI

Adorned with a wheel striking all directions without exception

RANG-GI Ö-KYI TSOG-NAM TRUG-MA

With the totality of your own rays of light.

10 CHAG-TSEL RAB-TU GAA-WA JI-PAI

Homage to you, Tara, whose radiant crown ornament,

U-GYÄN Ö-KYI TRENG-WA PEL-MA

Joyful and magnificent, extends a garland of light,

ZHÄ-PA RAB-ZHÄ TÜT-TAA-RA-YI

And who, by your laughter of TUTTARA,

DÜ-DANG JIG-TEN WONG-DU DZE-MA

Conquer the demons and all of the worlds.

11 CHAG-TSEL SA-ZHI KYONG-WAI TSOG-NAM

Homage to you, Tara, who are able to invoke

TAM-CHÄ GUK-PAR NÜ-MA NYI-MA

The entire assembly of local protectors,

TRO-NYER YÖ-WAI YI-GE HUM-GI

Whose wrathful expression fiercely shakes,

PONG-PA TAM-CHÄ NAM-PAR DRÖL-MA

Rescuing the impoverished through the letter HUM.

12 CHAG-TSEL DA-WAI DUM-BU U-GYÄN

Homage to you, Tara, whose crown is adorned

GYÄN-PA TAM-CHAY SHING-TU BAR-MA

With the crescent moon, wearing ornaments exceedingly bright;

RÄL-PAI TRÖ-NA Ö-PAG ME-LÄ

From your hair knot the Buddha Amitabha

DAK-PAR SHIN-TU Ö-RAB DZE-MA

Radiates eternally with great beams of light.

13 CHAG-TSEL KÄL-PAI TA-MAI ME-TAR

Homage to you, Tara, who dwell within a blazing garland

BAR-WAI TRENG-WAI Ü-NA NÄ-MA

That resembles the fire at the end of this world age;

YÄ-KYANG YÖN-KUM KÜN-NÄ KOR-GAI

Surrounded by joy, you sit with right leg extended

DRA-YI PUNG-NI NAM-PAR JOM-MA

And left withdrawn, completely destroying all the masses of enemies.

14 CHAG-TSEL SA-ZHI NGÖ-LA CHAG-GI

Homage to you, Tara, with hand on the ground by your side,

TIL-GYI NÜN-CHING ZHAB-KYI DUNG-MA

Pressing your heel and stamping your foot on the earth;

TRO-NYER CHÄN-DZÄ YI-GE HUM-GI

With a wrathful glance from your eyes you subdue

RIM-PA DUN-PO NAM-NI GEM-MA

All seven levels through the syllable HUM.

15 CHAG-TSEL DE-MA GE-MA SHI-MA

Homage to you, Tara, O happy, virtuous and peaceful one,

NYA-NGÄN DÄ-ZHI CHÖ-YÜL NYI-MA

The very object of practice, passed beyond sorrow.

SO-HA OM-DANG YANG-DAG DÄN-PÄ

You are the perfectly endowed with SOHA and OM,

DIG-PA CHEN-PO JOM-PA NYI-MA

Overcoming completely all the great evils.

16 CHAG-TSEL KÜN-NÄ KOR-RAB GAA-WAI

Homage to you, Tara, surrounded by the joyous ones,

DRA-YI LÜ-NI NAM-PAR GEM-MA

You completely subdue the bodies of all enemies;

YIG-GE CHU-PAI NGAG-NI KÖ-PAI

Your speech is adorned with the ten syllables

RIG-PA HUM-LÄ DRÖL-MA NYI-MA

And you rescue all through the knowledge-letter HUM.

17 CHAG-TSEL TU-RE ZHAB-NI DAB-PÄ

Homage to you, Tara, stamping your feet and proclaiming TURE,

HUM-GI NAM-PAI SA-BON NYI-MA

Your seed-syllable itself in the aspect of HUM

RI-RAB MAN-DA RA-DANG BIG-JE

Cause Meru, Mandhara and Vindhya mountains

JIG-TEN SUM-NAM YO-WA NYI-MA

And all the three worlds to tremble and shake.

18 CHAG-TSEL LHA-YI TSO-YI NAM-PAI

Homage to you, Tara, who hold in your hand

RI-DAG TAG-CHÄN CHAG-NA NAM-MA

The hare-marked moon like the celestial ocean;

TARA NYI-JÖ PÄ-KYI YI-GE

By uttering TARA twice and the letter PHAT

DUG-NAM MA-LU PA-NI SEL-MA

You dispel all poisons without exception.

19 CHAG-TSEL LHA-YI TSOG-NAM GYÄL-PO

Homage to you, Tara, upon whom the kings of the assembled gods,

LHA-DANG MI-AM CHI-YI TEN-MA

The gods themselves and all probable-humans rely;

KÜN-NÄ GO-CHA GAA-WA JI-GYI

Whose magnificent armour gives joy to all,

TSÖ-DANG MI-LAM NGÄN-PA SEL-MA

You who dispel all disputes and bad dreams.

20 CHAG-TSEL NYI-MA DA-WA GYÄ-PAI

Homage to you, Tara, whose two-eyes – the sun and the moon –

CHÄN-NYI PO-LA Ö-RAB SÄL-MA

Radiate an excellent, illuminating light;

HARA NYI-JÖ TÜT-TAA-RA-YI

By uttering HARA twice and TUTTARA

ZHIN-TU DRAG-POI RIM-NÄ SEL-MA

You dispel all violent epidemic diseases.

21 CHAG-TSEL DE-NYI SUM-NAM KÖ-PÄ

Homage to you, Tara, adorned by the three suchnesses,

ZHI-WAI TU-DANG YANG-DAG DÄN-MA

Perfectly endowed with the power of serenity,

DÖN-DANG RO-LANG NÖ-JIN TSOG-NAM

You who destroy the host of evil spirits, raised corpses and yakshas

JOM-PA TU-RE RAB-CHOG NYI-MA

O TURE, most excellent and sublime!

TSA-WAI NGAG-KYI TÖ-PA DI-DANG

Thus concludes this praise of the root mantra

CHAG-TSEL WA-NI NYI-SHU TSA-CHIG

And the offering of the twenty-one homages.

להורדה – 21 Taras booklet

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"להגיע להארה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

"להגיע להארה" הוא ספר חשוב ומהותי בו פורש בפנינו הדלאי לאמה, בדרך בהירה ומעשית, את שלבי התרגול הרוחני בדרך להשגת מצב ההארה שלמה, מצב תודעה שהוא הרמה הגבוהה ביותר של ההתפתחות הרוחנית. למידע נוסף ורכישה