ספרייה ולימוד

תרמו עכשיו לידידי הדהרמה וסייעו לנו להמשיך בפעילות! ניתן לתרום בהעברה בנקאית לזכות ידידי הדהרמה, בנק הפועלים סניף היצירה 459, חשבון 11197 - ולציין את מטרת ההעברה ** או ללחוץ על כפתור הפייפאל תרומה עבור ידידי הדהרמה דרך פייפאל

HOMAGE TO THE TWENTY-ONE TARAS

OM JE-TSÜN-MA PAG-MA DRÖL-MA-LA CHAG-TSEL-LO
אום ג'ה טצונ-מה פג-מה דרול-מה-לה צ'ג-צל-לו

OM Homage to the Venerable Arya Tara

1 CHAG-TSEL DRÖL-MA NYUR-MA PAA-MO
מו א-פ-א צ'ג-טצל דרול-מה ניור-מה פה-א-

Homage to you, Tara, the swift heroine,

CHÄN-NI KÄ-CHIG LOG-DANG DRA-MA
צ'ן-ני-קה-ציג לוג-דנג דרה-מה

Whose eyes are like an instant flash of lightning,

JIG-TEN SUM-GÖN CHU-KYE SHÄL-GYI
ג'יג-טן סום-גון צ'ה-קיה של-גיי

Whose water-born face arises from the blooming lotus

GEY-SAR JE-WA LÄ-NI JUNG-MA
גיי-סר ג'ה-ווה לה-ני ג'ונג-מה

Of Avalokiteshvara: protector of the three worlds.

2 CHAG-TSEL TÖN-KÄI DA-WA KÜN-TU
צ'ג-טצל טן-קיי דה-ווה קון טו

Homage to you, Tara, whose face is like

GANG-WA GYA-NI TSEG-PAI SHÄL-MA
גנג

One hundred full autumn moons gathered together,

KAR-MA TONG-TRAG TSOG-PA NAM-KYI

Blazing with the expanding light

RAB-TU CHE-WAI Ö-RAB BAR-MA

Of a thousand stars assembled.

3 CHAG-TSEL SER-NGO CHU-NÄ KYE-KYI

Homage to you, Tara, born from a golden-blue lotus,

PÄ-ME CHAG-NI NAM-PAR GYÄN-MA

Whose hands are beautifully adorned with lotus flowers,

JIN-PA TSON-DRÜ KAA-TUB ZHI-MA

You who are the embodiment of giving, joyous effort, asceticism,

ZÖ-PA SAM-TÄN CHÖ-YUL NYI-MA

Pacification, patience, concentration and all objects of practice.

4 CHAG-TSEL DE-ZHIN SHEG-PAI TSUG-TOR

Homage to you, Tara, the crown pinnacle of those thus gone,

TAA-YÄ NAM-PAR GYEL-WAR CHÖ-MA

Whose deeds overcome infinite evils,

MA-LÜ PA-RÖL CHIN-PA TOB-PAI

Who have attained transcendent perfections without exception,

GYEL-WAI SÄ-KYI SHIN-TU TEN-MA

And upon whom the sons of the Victorious Ones rely.
5 CHAG-TSEL TÜT-TAA-RA HUM YIG-GE

Homage to you, Tara, who with the letters TUTTARA HUM

DÖ-DANG CHOG-DANG NAM-KAA GANG-MA

Fill the (realms of) desire, direction and space,

JIG-TEN DÜN-PO ZHAB-KYI NÄN-TE

Whose feet trample on the seven worlds

LÜ-PA ME-PAR GUG-PAR NÜ-MA

And who are able to draw all the beings to you.

6 CHAG-TSEL GYA-JIN ME-LHA TSANG-PA

Homage to you, Tara, venerated by Indra, Agni,

LUNG-LHA NA-TSOG WONG-CHUG CHÖ-MA

Brahma, Vayu and Ishvara,

JUNG-PO RO-LANG DRI-ZA NAM-DANG

Praised by the assembly of spirits, raised corpses,

NÖ-JIN TSOG-KYI DÜN-NÄ TÖ-MA

Ghandarvas and all yakshas.

7 CHAG-TSEL TRÄ-CHE JA-DANG PE-KYI

Homage to you, Tara, whose TRAD and PHAT

PA-RÖL TRÜL-KOR RAB-TU JOM-MA

Destroy entirely the magical wheels of others.

YÄ-KUM YÖN-KYANG ZHAB-KYI NÄN-TE

With your right leg bent and left outstretched and pressing,

ME-BAR TRAG-PA SHIN-TU BAR-MA

You burn intensely within a whirl of fire.

8 CHAG-TSEL TU-RE JIG-PA CHEN-PO

Homage to you, Tara, the great fearful one,

DÜ-KYI PAA-WO NAM-PAR JOM-MA

Whose letter TURE destroys the mighty demons completely,

CHU-KYE SHEL-NI TRO-NYER DÄN-DZÄ

Who with a wrathful expression on your water-born face

DRA-WO TAM-CHÄ MA-LÜ SÖ-MA

Slay all enemies without an exception.

9 CHAG-TSEL KON-CHOG SUM-TSÖN CHAG-GYAI

Homage to you, Tara, whose fingers adorn your heart

SOR-MÖ TUG-KAR NAM-PAR GYÄN-MA

With a gesture of the Sublime Precious Three,

MA-LÜ CHOG-KYI KOR-LÖ GYÄN-PAI

Adorned with a wheel striking all directions without exception

RANG-GI Ö-KYI TSOG-NAM TRUG-MA

With the totality of your own rays of light.

10 CHAG-TSEL RAB-TU GAA-WA JI-PAI

Homage to you, Tara, whose radiant crown ornament,

U-GYÄN Ö-KYI TRENG-WA PEL-MA

Joyful and magnificent, extends a garland of light,

ZHÄ-PA RAB-ZHÄ TÜT-TAA-RA-YI

And who, by your laughter of TUTTARA,

DÜ-DANG JIG-TEN WONG-DU DZE-MA

Conquer the demons and all of the worlds.

11 CHAG-TSEL SA-ZHI KYONG-WAI TSOG-NAM

Homage to you, Tara, who are able to invoke

TAM-CHÄ GUK-PAR NÜ-MA NYI-MA

The entire assembly of local protectors,

TRO-NYER YÖ-WAI YI-GE HUM-GI

Whose wrathful expression fiercely shakes,

PONG-PA TAM-CHÄ NAM-PAR DRÖL-MA

Rescuing the impoverished through the letter HUM.

12 CHAG-TSEL DA-WAI DUM-BU U-GYÄN

Homage to you, Tara, whose crown is adorned

GYÄN-PA TAM-CHAY SHING-TU BAR-MA

With the crescent moon, wearing ornaments exceedingly bright;

RÄL-PAI TRÖ-NA Ö-PAG ME-LÄ

From your hair knot the Buddha Amitabha

DAK-PAR SHIN-TU Ö-RAB DZE-MA

Radiates eternally with great beams of light.

13 CHAG-TSEL KÄL-PAI TA-MAI ME-TAR

Homage to you, Tara, who dwell within a blazing garland

BAR-WAI TRENG-WAI Ü-NA NÄ-MA

That resembles the fire at the end of this world age;

YÄ-KYANG YÖN-KUM KÜN-NÄ KOR-GAI

Surrounded by joy, you sit with right leg extended

DRA-YI PUNG-NI NAM-PAR JOM-MA

And left withdrawn, completely destroying all the masses of enemies.

14 CHAG-TSEL SA-ZHI NGÖ-LA CHAG-GI

Homage to you, Tara, with hand on the ground by your side,

TIL-GYI NÜN-CHING ZHAB-KYI DUNG-MA

Pressing your heel and stamping your foot on the earth;

TRO-NYER CHÄN-DZÄ YI-GE HUM-GI

With a wrathful glance from your eyes you subdue

RIM-PA DUN-PO NAM-NI GEM-MA

All seven levels through the syllable HUM.

15 CHAG-TSEL DE-MA GE-MA SHI-MA

Homage to you, Tara, O happy, virtuous and peaceful one,

NYA-NGÄN DÄ-ZHI CHÖ-YÜL NYI-MA

The very object of practice, passed beyond sorrow.

SO-HA OM-DANG YANG-DAG DÄN-PÄ

You are the perfectly endowed with SOHA and OM,

DIG-PA CHEN-PO JOM-PA NYI-MA

Overcoming completely all the great evils.

16 CHAG-TSEL KÜN-NÄ KOR-RAB GAA-WAI

Homage to you, Tara, surrounded by the joyous ones,

DRA-YI LÜ-NI NAM-PAR GEM-MA

You completely subdue the bodies of all enemies;

YIG-GE CHU-PAI NGAG-NI KÖ-PAI

Your speech is adorned with the ten syllables

RIG-PA HUM-LÄ DRÖL-MA NYI-MA

And you rescue all through the knowledge-letter HUM.

17 CHAG-TSEL TU-RE ZHAB-NI DAB-PÄ

Homage to you, Tara, stamping your feet and proclaiming TURE,

HUM-GI NAM-PAI SA-BON NYI-MA

Your seed-syllable itself in the aspect of HUM

RI-RAB MAN-DA RA-DANG BIG-JE

Cause Meru, Mandhara and Vindhya mountains

JIG-TEN SUM-NAM YO-WA NYI-MA

And all the three worlds to tremble and shake.

18 CHAG-TSEL LHA-YI TSO-YI NAM-PAI

Homage to you, Tara, who hold in your hand

RI-DAG TAG-CHÄN CHAG-NA NAM-MA

The hare-marked moon like the celestial ocean;

TARA NYI-JÖ PÄ-KYI YI-GE

By uttering TARA twice and the letter PHAT

DUG-NAM MA-LU PA-NI SEL-MA

You dispel all poisons without exception.

19 CHAG-TSEL LHA-YI TSOG-NAM GYÄL-PO

Homage to you, Tara, upon whom the kings of the assembled gods,

LHA-DANG MI-AM CHI-YI TEN-MA

The gods themselves and all probable-humans rely;

KÜN-NÄ GO-CHA GAA-WA JI-GYI

Whose magnificent armour gives joy to all,

TSÖ-DANG MI-LAM NGÄN-PA SEL-MA

You who dispel all disputes and bad dreams.

20 CHAG-TSEL NYI-MA DA-WA GYÄ-PAI

Homage to you, Tara, whose two-eyes – the sun and the moon –

CHÄN-NYI PO-LA Ö-RAB SÄL-MA

Radiate an excellent, illuminating light;

HARA NYI-JÖ TÜT-TAA-RA-YI

By uttering HARA twice and TUTTARA

ZHIN-TU DRAG-POI RIM-NÄ SEL-MA

You dispel all violent epidemic diseases.

21 CHAG-TSEL DE-NYI SUM-NAM KÖ-PÄ

Homage to you, Tara, adorned by the three suchnesses,

ZHI-WAI TU-DANG YANG-DAG DÄN-MA

Perfectly endowed with the power of serenity,

DÖN-DANG RO-LANG NÖ-JIN TSOG-NAM

You who destroy the host of evil spirits, raised corpses and yakshas

JOM-PA TU-RE RAB-CHOG NYI-MA

O TURE, most excellent and sublime!

TSA-WAI NGAG-KYI TÖ-PA DI-DANG

Thus concludes this praise of the root mantra

CHAG-TSEL WA-NI NYI-SHU TSA-CHIG

And the offering of the twenty-one homages.

להורדה – 21 Taras booklet

ספרייה ולימוד

מולטימדיה

מהי התודעה? - What is the mind?

צפה והקשב לעוד:

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"למלא את הלב בחמלה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

ספרו של כבוד הדלאי לאמה - "למלא את הלב בחמלה", המראה לנו כיצד החמלה יכולה להיות מקור בלתי נדלה של אושר בחיינו. למידע נוסף ורכישה