ספרייה ולימוד

ברוח המסורת הבודהיסטית, המורה, וכן הצוות המארגן פועלים בהתנדבות מלאה ואינם מקבלים כל שכר. גם ההשתתפות בקורס זה הינה על בסיס תרומה (דאנה) וללא ציון סכום מוגדר, כדי לאפשר לכל הרוצים להשתתף בקורס לעשות זאת בשמחה ולתרום כפי יכולתם ומתוך רצון ונדיבות הלב.
תרומותיכם, אותן ניתן לעשות בכל עת הן לפני השיעור והן לאחריו, מיועדות לכיסוי כל ההוצאות הארגוניות ולמתן דאנה כהוקרת תודה למורה.
All our activities are organized by volunteers and are offered without any price tag attached. Yet there are some costs to cover and for that we are asking for your donations.
All remaining donations after covering the costs will be offered to the precious teacher.

White Tara Mantra – 108 Repetitions

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Mama Ayuḥ Punya Jñānā Puṣtiṃ Kuru Svāhā Om Sai Ram.

White Tara (Sanskrit: Sitatara; Tibetan: Sgrol-dkar) is sometimes called the Mother of all Buddhas and she represents the motherly aspect of compassion. Her white color signifies purity, wisdom and truth In iconography, White Tara often has seven eyes in addition to the usual two, she has a third eye on her forehead and one on each of her hands and feet. This symbolizes her vigilance and ability to see all the suffering in the world. The "Tara of Seven Eyes" is the form of the goddess especially popular in Mongolia.

White Tara wears silk robes and scarves that leave her slender torso and rounded breasts uncovered in the manner of ancient India. Like Green Tara, she is richly adorned with jewels.

White Tara is seated in the diamond lotus position, with the soles of her feet pointed upward. Her posture is one of grace and calm. Her right hand makes the boon-granting gesture and her left hand is in the protective mudra. In her left hand, White Tara holds an elaborate lotus flower that contains three blooms. The first is in seed and represents the past Buddha Kashyapa; the second is in full bloom and symbolizes the present Buddha Shakyamuni; the third is ready to bloom and signifies the future Buddha Maitreya. These three blooms symbolize that Tara is the essence of the three Buddhas.

In religious practice, White Tara is believed to help her followers overcome obstacles, espeically those that inhibit the practice of religion. She is also associated with longevity.

ספרייה ולימוד

ספרים בהוצאת ידידי הדהרמה

"להגיע להארה"

כבוד הדלאי לאמהּ ה-14  

"להגיע להארה" הוא ספר חשוב ומהותי בו פורש בפנינו הדלאי לאמה, בדרך בהירה ומעשית, את שלבי התרגול הרוחני בדרך להשגת מצב ההארה שלמה, מצב תודעה שהוא הרמה הגבוהה ביותר של ההתפתחות הרוחנית. למידע נוסף ורכישה